Công văn 4509/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4509/LĐTBXH-LĐTL về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với Ban quản lý dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4509/LĐTBXH-LĐTL xác định quỹ tiền lương Ban quản lý dự án


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4509/LĐTBXH-LĐTL
V/v xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với Ban quản lý dự án.  

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

Trả lời công văn số 4448/PMUMT-ĐDHN ngày 13/11/2009 của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư hướng dẫn số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 thì lao động định biên trong xác định quỹ lương kế hoạch hàng năm đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng là số lao động cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổng quỹ tiền lương chi trả trong năm không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp Ban quản lý dự án Mỹ Thuận năm 2009 được giao quỹ lương kế hoạch trên cơ sở số lao động định biên là 140 người nhưng do chưa tuyển đủ được số lao động theo định biên mà vẫn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao và chi phí phát sinh trong năm không vượt quá nguồn kinh phí đã được phê duyệt thì quỹ tiền lương thực hiện năm 2009 có thể được xác định tối đa bằng quỹ tiền lương kế hoạch được giao để chi trả cho người lao động theo quy chế trả lương của Quý Ban.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được biết và báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VP,  Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4509/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4509/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2009
Ngày hiệu lực26/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4509/LĐTBXH-LĐTL xác định quỹ tiền lương Ban quản lý dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4509/LĐTBXH-LĐTL xác định quỹ tiền lương Ban quản lý dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4509/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành26/11/2009
        Ngày hiệu lực26/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4509/LĐTBXH-LĐTL xác định quỹ tiền lương Ban quản lý dự án

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4509/LĐTBXH-LĐTL xác định quỹ tiền lương Ban quản lý dự án

           • 26/11/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực