Công văn 451/CSXH-HT

Nội dung toàn văn Công văn 451/CSXH-HT 2023 cung cấp thông tin điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 451/CSXH-HT
V/v cung cấp thông tin về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Truyền thông

Căn cứ quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ, Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 5277/VPCP-KTTH ngày 13/7/2023, ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2664/LĐTBXH-BHXH ngày 13/7/2023 và ý kiến của Tổng Giám đốc ngày 17/7/2023, Ban Thực hiện chính sách BHXH đề nghị Trung tâm Truyền thông có thông báo về nội dung sau đây:

Để kịp thời đảm bảo chế độ, chính sách đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, tại kỳ chi trả tháng 8/2023, Ngành BHXH Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023 (ngày Nghị định số 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành); đồng thời thực hiện truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023.

Đề nghị Trung tâm Truyền thông thông báo đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời thông báo đến các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương để thông tin đến người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được biết.

(Đính kèm theo hồ sơ có liên quan)./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Lê Hùng Sơn (để b/c);
- Trưởng Ban (để b/c);
- Tạp chí BHXH (để p/h);
- Lưu: KHTH, HT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đinh Thị Thu Hiền

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 451/CSXH-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu451/CSXH-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(20/07/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 451/CSXH-HT

Lược đồ Công văn 451/CSXH-HT 2023 cung cấp thông tin điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 451/CSXH-HT 2023 cung cấp thông tin điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu451/CSXH-HT
        Cơ quan ban hành***
        Người kýĐinh Thị Thu Hiền
        Ngày ban hành17/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (20/07/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 451/CSXH-HT 2023 cung cấp thông tin điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 451/CSXH-HT 2023 cung cấp thông tin điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội

              • 17/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực