Công văn 4518/TCT-CS

Công văn 4518/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4518/TCT-CS 2020 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4518/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;
- Công ty TNHH Trang Trại Ngọc Hân.
(Địa chỉ: Thôn Hàm Thắng, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/CV-TTNH. ngày 6/8/2020 của Công ty TNHH Trang Trại Ngọc Hân (Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 thảng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận thuộc danh mục địa bàn xã hội khó khăn

- Tại Điểm b Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP nêu trên quy định:

“4. Ưu đãi đầu tư được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

b) Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo điều kiện đó;”

- Tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm e Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về Luật thuế TNDN quy định:

““3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

e) Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn;”

- Ngày 26/4/2016, UBND tỉnh Bình Thuận có Quyết định chủ trương đầu tư số 1183/QĐ-UBND chấp thuận với dự án đầu tư “Trang trại chăn nuôi heo Ngọc Hân”, trong đó: Mục tiêu dự án là chăn nuôi heo với diện tích mặt đất sử dụng là 78.620m2 tổng vốn đầu tư 45 tỷ đồng với thời gian hoạt động là 50 năm.

- Ngày 5/2/2018, UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục có Quyết định chủ trương đầu tư số 426/QĐ-UBND chấp thuận với dự án đầu tư: “Trang trại chăn nuôi heo Ngọc Hân 2” của Công ty, trong đó: Mục tiêu dự án là chăn nuôi heo với diện tích mặt đất sử dụng là 132.837m2 tổng vốn đầu tư 60 tỷ đồng với thời gian hoạt động dự án là 50 năm.

- Ngày 2/6/2017, Công ty TNHH Gree Fann Asia (bên đi thuê) đã kí hợp đồng thuê trại chăn nuôi của Công ty với thời hạn 15 năm, trong đó Công ty (bên cho thuê) không trực tiếp chăn nuôi heo như Quyết định chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh cấp mà chỉ xây dựng nhà xưởng chăn nuôi rồi cho thuê lại theo như đề nghị của bên đi thuê.

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Tuy nhiên, trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Đề nghị Công ty TNHH Trang trại Ngọc Hân liên hệ với cơ quan quản lý thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật về thuế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4518/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4518/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2020
Ngày hiệu lực23/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(25/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4518/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4518/TCT-CS 2020 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4518/TCT-CS 2020 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4518/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành23/10/2020
        Ngày hiệu lực23/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (25/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4518/TCT-CS 2020 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4518/TCT-CS 2020 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

              • 23/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực