Công văn 4518/TCT-DNL

Công văn 4518/TCT-DNL năm 2017 về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4518/TCT-DNL 2017 miễn tiền thuê đất sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4518/TCT-DNL
V/v miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 1893/CT-THNVDT ngày 23/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về miễn tiền thuê đất đối với trường hợp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 3 Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số 52/2013/TT-BTC ngày 3/5/2013 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 18/6/2013) hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ quy định tại Điều 6, Điều 11 Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính (thay thế Thông tư số 52/2013/TT-BTC và áp dụng từ năm tài chính 2017) hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 42/2012/TT-TTg ngày 8/10/2012 và đáp ứng thủ tục, hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư số 52/2013/TT-BTC và Thông tư số 58/2017/TT-BTC thì được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từng thời kỳ để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
Nguyễn Văn Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4518/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4518/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2017
Ngày hiệu lực04/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4518/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 4518/TCT-DNL 2017 miễn tiền thuê đất sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4518/TCT-DNL 2017 miễn tiền thuê đất sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4518/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Văn Phụng
        Ngày ban hành04/10/2017
        Ngày hiệu lực04/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4518/TCT-DNL 2017 miễn tiền thuê đất sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4518/TCT-DNL 2017 miễn tiền thuê đất sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

            • 04/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực