Công văn 4519 TM/KHTK

Công văn số 4519 TM/KHTK ngày 02/10/2003 của Bộ Thương mại về việc quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Công văn 4519 TM/KHTKquy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai


BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4519 TM/KHTK
V/v quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2003

 

 

Kính gửi: Sở Thương mại và Du lịch Lào Cai

Phúc công văn số 579/KH-TK ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Sở Thương mại và Du lịch Lào Cai (sau đây gọi tắt là Sở) về việc “Đề nghị được giúp đỡ xây dựng quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai”, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng tình với Sở về xây dựng mới Dự án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Dự án) thay cho Dự án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai đến năm 2010 đã được phê duyệt năm 2000 vì có một số yếu tố mới xuất hiện như sau:

- Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ngày càng có vị trí hết sức quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung và vùng Tây Nam Trung Quốc nói riêng. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu - nhập khẩu bình quân 3 năm 2000 - 202 đạt trên 30% giá trị kim ngạch xuất khẩu - nhập khẩu năm 2002 đạt 254 triệu USD.

- Đường bộ Lào Cai - Hà Nội được Chính phủ cho triển khai đầu tư nâng cấp để bảo đảm cho việc phát triển kinh tế giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước ASEAN.

- Đường sắt Lào Cai - Hà Nội là tuyến đường xuyên Á có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước và khu vực đã được Chính phủ cho triển khai đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

- Đường hàng không: Chính phủ đã cho phép lập Dự án đầu tư xây dựng Sân bay Lào Cai.

- Khu thương mại Kim Thành được Chính phủ cho phép xây dựng từ năm 2003 theo cơ chế khu bảo thuế.

- Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường được Chính phủ cho phép đầu tư xây dựng đến năm 2005 và sẽ chuyển các cơ quan của tỉnh về Cam Đường để mở rộng khu kinh tế thương mại tại thị xã Lào Cai.

Những yếu tố mới trên sẽ là động lực giúp thương mại của tỉnh Lào Cai phát triển đột biến trong những năm 2004 - 2010 và đến năm 2020. Vì vậy, cần có quy hoạch phát triển thương mại mới để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

2. Về tên của Dự án, cần thống nhất là “Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai giai đoạn 2004 - 2010 và định hướng đến năm 2020”.

- Về phạm vi, quy hoạch phát triển thương mại bao gồm: thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ (du lịch, bưu chính viễn thông, ngân hàng, tài chính, lao động, chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh hàng hoá, vận chuyển hàng hoá quá cảnh và các loại dịch vụ khác thu ngoại tệ).

3.Về nội dung của Dự án, cơ bản nhất trí với đề cương của Sở xây dựng, nhưng để hoàn thiện cần được bổ sung một số nội dung sau:

- Tại Phần II, mục II, điểm 1 (Thực trạng lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh) cần được phân tích rõ ở 3 địa bàn:

. Nông thôn.

. Miền núi.

. Đô thị.

- Tại Phần II, mục II cần bổ sung thêm điểm 6: Đánh giá thực trạng phát triển thương mại tỉnh Lao Cai giai đoạn 1992 -2002 để rút ra những bài học về thành tựu đã đạt được và những tồn tại cần khắc phục. Chú ý nhấn mạnh sự đóng góp của công tác quy hoạch vào phát triển thương mại của tỉnh Lào Cai những năm 2000 - 2002.

- Tại Phần III, mục IV, cần được sửa và bổ sung tiêu đề là: “Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” để thống nhất với Dự án.

- Tại Phần III, mục IV cần bổ sung thêm điểm 1: Quan điểm về quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai đến năm 2010 và định hướng đến 2020.

- Tại Phần IV: cần được sửa và bổ sung tiêu đề là: “Các giải pháp chủ yếu để phát triển thương mại tỉnh Lào Cai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” để thống nhất với Dự án.

- Tại Phần IV cần bổ sung nội dung về phân công trách nhiệm triển khai thực hiện Dự án cụ thể đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các Sở/ Ban/ ngành trong tỉnh, kiến nghị cụ thể với Chính phủ, các Bộ/ ngành Trung ương.

4. Để giúp đỡ Sở xây dựng Dự án, Bộ Thương mại cử Ông Nguyễn Gia Kim, Chuyên viên cao cấp Vụ Kế hoạch thống kê, Uỷ viên thường trực Ban Quản lý các dự án quy hoạch của Bộ Thương mại trực tiếp tham gia với Sở trong quá trình xây dựng Dự án./.

 

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH THỐNG KÊ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁ DỰ ÁN QUY HOẠCH
Nguyễn Văn Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4519 TM/KHTK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4519 TM/KHTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2003
Ngày hiệu lực02/10/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4519 TM/KHTK

Lược đồ Công văn 4519 TM/KHTKquy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4519 TM/KHTKquy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4519 TM/KHTK
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýNguyễn Văn Thụ
        Ngày ban hành02/10/2003
        Ngày hiệu lực02/10/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4519 TM/KHTKquy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4519 TM/KHTKquy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lào Cai

              • 02/10/2003

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/10/2003

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực