Công văn 4526/BKHĐT-PC

Công văn 4526/BKHĐT-PC năm 2019 thực hiện quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4526/BKHĐT-PC 2019 thực hiện quy định pháp luật về đầu tư đấu thầu


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4526/BKHĐT-PC
V/v phúc đáp kiến nghị của Công ty TNHH Phương Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Phương Nam
Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 4600/VPCP-ĐMDN ngày 29/5/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Phương Nam về việc thực hiện quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Thực hiện pháp luật về đầu tư

1.1. Theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 33 Luật Đầu tư (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch), nội dung báo cáo thẩm định gồm: đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có); đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Theo quy định tại Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị, quy hoạch đô thị bao gồm quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Việc xem xét sự phù hợp của dự án đối với loại quy hoạch đô thị nào phụ thuộc vào mục tiêu, quy mô, địa điểm thực hiện dự án.

1.2. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư, UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật đất đai.

2. Thực hiện pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất chỉ áp dụng đối với các dự án phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt (nội dung này đã được đề cập tại văn bản số 6844/BKHĐT-QLĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc). Việc lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.

3. Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất:

Quy trình, thủ tục, điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan. Theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai, hai trong số các điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất là: đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; và đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

4. Đối với các nội dung cụ thể khác, đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quan đăng ký đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền khác để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Công ty tham khảo, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP, VCCI (để đăng tải);
- QLĐT, QLQH;
-
Lưu VP, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4526/BKHĐT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4526/BKHĐT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2019
Ngày hiệu lực03/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4526/BKHĐT-PC

Lược đồ Công văn 4526/BKHĐT-PC 2019 thực hiện quy định pháp luật về đầu tư đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4526/BKHĐT-PC 2019 thực hiện quy định pháp luật về đầu tư đấu thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4526/BKHĐT-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đức Tâm
        Ngày ban hành03/07/2019
        Ngày hiệu lực03/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4526/BKHĐT-PC 2019 thực hiện quy định pháp luật về đầu tư đấu thầu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4526/BKHĐT-PC 2019 thực hiện quy định pháp luật về đầu tư đấu thầu

           • 03/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực