Công văn 4531/TCT-CS

Công văn 4531/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với hàng hóa bị tổn thất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4531/TCT-CS thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4531/TCT-CS
V/v Thuế GTGT và TNDN đối với hàng hóa bị tổn thất.

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5239/CT-TTHT ngày 5/9/2011 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ đối với sản phẩm hỏng, bị hủy của Công ty TNHH Thương mại Khatoco. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT đầu vào đối với lô sản phẩm hỏng:

Theo quy định tại điểm 1.2.c.1 và điểm 1.2.c.5 Mục III, Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“c1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ”;

“c.5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản cố định mua vào bị tổn thất, bị hỏng do thiên tai, tai nạn bất ngờ không được khấu trừ”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Thương mại Khatoco tiến hành hủy một số lượng sản phẩm hoàn chỉnh là áo sơ mi do chất lượng vải kém và không thể tiêu thụ được thì Công ty không được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào đối với chi phí, nguyên vật liệu và phí gia công may để tạo nên số lượng sản phẩm hủy nêu trên.

Trường hợp Công ty TNHH Thương mại Khatoco đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT của lô sản phẩm kém chất lượng phải thanh hủy nêu trên tại các kỳ kê khai trước đó thì Công ty thực hiện điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ theo quy định.

2. Chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN:

Căn cứ quy định tại điểm 2.2a, Điều 1, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“a2. Hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường và nằm trong định mức do doanh nghiệp xây dựng thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên vượt quá định mức do doanh nghiệp xây dựng thì phần vượt định mức sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ quy định tại điều 2, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp tháng 2/2011, Công ty TNHH Thương mại Khatoco tiến hành hủy một số sản phẩm hoàn chỉnh là áo sơ mi do chất lượng vải kém, Công ty đã nhận được tiền bồi thuờng cho nguyên liệu kém phẩm chất để tạo ra lô áo sơ mi nói trên thì các khoản chi phí đầu vào để tạo ra sản phẩm hỏng, phải hủy bỏ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC, KK, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4531/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4531/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2011
Ngày hiệu lực13/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4531/TCT-CS thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4531/TCT-CS thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4531/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành13/12/2011
        Ngày hiệu lực13/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4531/TCT-CS thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4531/TCT-CS thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp

           • 13/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực