Công văn 4534/BNN-TCLN

Công văn 4534/BNN-TCLN năm 2016 về đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4534/BNN-TCLN 2016 đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế diện tích rừng


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4534/BNN-TCLN
V/v đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Chủ tch UBND các tỉnh, thành phố trc thuc Trung ương

Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành các quy định, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Ngày 06/4/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 2747/BNN-TCLN về việc đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác. Tuy nhiên, đến nay, kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác đạt rất thấp, đặc biệt công tác giải ngân số tiền các dự án đã nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng để trồng rừng thay thế rất chậm (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trồng rừng thay thế được giao ngay trong năm 2016 theo Nghị Quyết của Quốc hội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo triển khai trồng rừng thay thế ngay trong năm 2016, không để tồn Quỹ. Trường hợp không còn quỹ đất trồng rừng hoặc không có khả năng giải ngân, các địa phương tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyển tiền về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam để bố trí trồng rừng thay thế tại các địa phương khác trước ngày 31/7/2016.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBKHCNMT của Quốc hội;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công Thương;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở NN&PTNT các tnh, Tp trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU VÀ CHI TIN TRỒNG RỪNG THAY TH ĐẾN 31/5/2016
(Kèm theo văn bản số
4534/BNN-TCLN ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Đơn vị

Tổng s tin đã thu (nghìn đồng)

Tng s tin đã chi (nghìn đồng)

Diện tích đã trồng (ha)

Số tiền còn lại chưa chi (nghìn đồng)

Khả năng TRTT (ha)

A

B

1

2

3

4=1-3

5

 

Tổng cộng

624.008.753

206.449.114

11.795,31

417.559.639

10.335

I

Quỹ Trung ương

308.880

180.374

7,78

128.506

 

II

Tây Bắc

119.692.675

42.402.060

1.839

77.290.615

1.789

1

Sơn La

38.496.451

14.020.000

333

24.476.451

652

2

Lai Châu

66.647.828

28.358.624

1.504

38.289.204

934

3

Điện Biên

13.753.676

-

-

13.753.676

180,09

4

Hòa Bình

794.720

23.436

2,17

771.284

22

III

Đông Bắc

34.128.681

4.717.210

243

29.411.471

1.084

5

Yên Bái

120.813

 

2,30

120.813

 

6

Lào Cai

13.882.368

2.540.270

122,40

11.342.098

324

7

Tuyên Quang

597.072

-

-

597.072

21

8

Hà Giang

9.202.433

205.000

11,71

8.997.433

552

9

Cao Bằng

 

 

 

-

 

10

Bắk Kạn

1.198.142

690.716

20,00

507.426

23

11

Thái Nguyên

6.680.781

681.224

30

5.999.557

160

12

Phú Thọ

2.447.072

600.000

56,7

1.847.072

4,1

13

Bắc Giang

 

 

 

-

 

14

Quảng Ninh

 

 

 

-

 

IV

Bắc Trung Bộ

79.345.202

27.449.373

5.690

51.895.829

854

15

Thanh Hóa

25.930.000

10.200.000

2.441,00

15.730.000

 

16

Nghệ An

35.337.079

10.831.278

2.862,90

24.505.801

723

17

Hà Tĩnh

14.247.441

6.328.970

368,60

7.918.471

59

18

Quảng Bình

285.781

 

 

285.781

8,2

19

Quảng trị

298.933

89.125

17,00

209.808

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4534/BNN-TCLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4534/BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2016
Ngày hiệu lực03/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4534/BNN-TCLN 2016 đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế diện tích rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4534/BNN-TCLN 2016 đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế diện tích rừng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4534/BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành03/06/2016
        Ngày hiệu lực03/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4534/BNN-TCLN 2016 đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế diện tích rừng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4534/BNN-TCLN 2016 đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế diện tích rừng

              • 03/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực