Công văn 4537/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4537/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về tiền lương viên chức quản lý do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4537/LĐTBXH-LĐTL tiền lương viên chức quản lý 2015


BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4537/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương viên chức quản lý

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

Trả lời công văn số 910/CV-SPC-KTTC ngày 26/10/2015 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn về cách tính tiền lương thực tế tại công ty, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc, hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì đối với viên chức quản lý tại công ty được cử làm đại diện phần vốn góp ở công ty, doanh nghiệp khác thì khoản thù lao do công ty, doanh nghiệp khác được nộp về công ty. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định chi trả theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy chế của công ty, nhưng tối đa không vượt quá 50% mức tiền lương thực tế được hưởng tại công ty. Phần còn lại (nếu có) được hạch toán vào thu nhập khác của công ty. Trong đó, mức tiền lương thực tế được hưởng xác định theo năm (không bao gồm tiền lương còn lại từ năm trước chuyển sang).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4537/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4537/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực05/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4537/LĐTBXH-LĐTL tiền lương viên chức quản lý 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4537/LĐTBXH-LĐTL tiền lương viên chức quản lý 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4537/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành05/11/2015
        Ngày hiệu lực05/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4537/LĐTBXH-LĐTL tiền lương viên chức quản lý 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4537/LĐTBXH-LĐTL tiền lương viên chức quản lý 2015

             • 05/11/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/11/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực