Công văn 4539/TCT-CS

Công văn số 4539/TCT-CS về việc thu thuế tài nguyên lâm sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4539/TCT-CS thu thuế tài nguyên lâm sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4539/TCT-CS
V/v thu thuế tài nguyên.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Cạn.

Trả lời Công văn số 699/CT-KTNB ngày 05/9/2008 của Cục Thuế tỉnh Bắc Cạn về thu thuế tài nguyên lâm sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 1 Pháp lệnh Thuế tài nguyên năm 1998 quy định: “1- Tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý.

2- Mọi tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên quy định tại Khoản 1 Điều này đều là đối tượng phải nộp thuế tài nguyên, trừ đối tượng quy định tại Điều 3 Pháp lệnh này”.

- Tại Mục III, Phần IV Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP hướng dẫn: “III – Miễn thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên do dân cư trên địa bàn xã có rừng được phép khai thác như: gỗ, cành, củi, tre, nứa, lá, giang, tranh, vầu, lồ ô phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày; kể cả có dư thừa bán ra. Phạm vi bán ra trong phạm vi địa bàn huyện nơi khai thác. ….

Các trường hợp bị phát hiện lợi dụng việc miễn thuế tài nguyên để tổ chức khai thác bừa bãi rừng tự nhiên, cơ quan thuế phải thu hồi quyết định miễn thuế (nếu có) và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật hiện hành”.

Căn cứ quy định nêu trên, cá nhân ở địa phương khác, năm 2008 có mua của hộ gia đình miền núi một nhà sàn cũ được làm từ năm 1990 thì không thuộc diện nộp thuế tài nguyên.

Trường hợp hộ gia đình miền núi lợi dụng chính sách miễn thuế tài nguyên để khai thác gỗ tạo thành vật liệu làm nhà để trốn thuế thì bị truy thu đủ số thuế tài nguyên phải nộp và xử phạt theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 4539/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4539/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2008
Ngày hiệu lực27/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4539/TCT-CS thu thuế tài nguyên lâm sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4539/TCT-CS thu thuế tài nguyên lâm sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4539/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành27/11/2008
        Ngày hiệu lực27/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4539/TCT-CS thu thuế tài nguyên lâm sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4539/TCT-CS thu thuế tài nguyên lâm sản

           • 27/11/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực