Công văn 454/TCT-QLN

Công văn 454/TCT-QLN năm 2015 xử lý tiền phạt chậm nộp của thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 454/TCT-QLN 2015 xử lý tiền phạt chậm nộp của thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 454/TCT-QLN
V/v: xử lý tiền phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 14/CT-QLN ngày 19/01/2015 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc đề nghị hướng dẫn tiền chậm nộp của thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“3. Người nộp thuế xác định số tiền chậm nộp. Việc xác định số tiền chậm nộp được căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp tiền thuế và mức tỷ lệ phần trăm (%) trên ngày theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này.

Các trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này mà người nộp thuế đã nộp tiền chậm nộp thì người nộp thuế tự kê khai điều chỉnh.

4…….. Trường hợp phát hiện sai sót về tiền thuế nợ, cơ quan thuế điều chỉnh lại tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế”

Trường hợp Công ty cổ phần TVTMDV Kim Thành đã kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh năm 2013, ứng dụng quản lý thuế của cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp nhưng đoàn thanh tra của Cục Thuế xác định đơn vị được miễn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh năm 2013 thì đề nghị Cục Thuế điều chỉnh giảm tiền chậm nộp tính trên thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2013.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh giảm tiền chậm nộp thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3.2 Khoản 3 Mục II Phần B Quyết định số 2379/QĐ-TCT ngày 22/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c)
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 454/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu454/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2015
Ngày hiệu lực05/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 454/TCT-QLN 2015 xử lý tiền phạt chậm nộp của thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 454/TCT-QLN 2015 xử lý tiền phạt chậm nộp của thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu454/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrịnh Hoàng Cơ
        Ngày ban hành05/02/2015
        Ngày hiệu lực05/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 454/TCT-QLN 2015 xử lý tiền phạt chậm nộp của thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 454/TCT-QLN 2015 xử lý tiền phạt chậm nộp của thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn

           • 05/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực