Công văn 4541/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4541/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4541/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 tiền lương làm thêm giờ ngày nghỉ hằng tuần


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4541/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Foster (Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 1059/FVD-NS ngày 10/11/2014 của quý Công ty về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 110 Bộ luật lao động thì mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày; người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

2. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 97 Bộ luật lao động thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.

Theo nội dung công văn số 1059/FVD-NS và các quy định nêu trên, trường hợp Công ty quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là nghỉ 6 ngày/tháng và đã ghi vào trong nội quy lao động, nếu Công ty huy động người lao động đi làm vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 97 Bộ luật lao động nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Foster (Đà Nẵng) biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tống Văn Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4541/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4541/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2014
Ngày hiệu lực28/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4541/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 tiền lương làm thêm giờ ngày nghỉ hằng tuần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4541/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 tiền lương làm thêm giờ ngày nghỉ hằng tuần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4541/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Văn Lai
        Ngày ban hành28/11/2014
        Ngày hiệu lực28/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4541/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 tiền lương làm thêm giờ ngày nghỉ hằng tuần

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4541/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 tiền lương làm thêm giờ ngày nghỉ hằng tuần

             • 28/11/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/11/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực