Công văn 4546/BGDĐT-VP

Công văn 4546/BGDĐT-VP năm 2019 thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4546/BGDĐT-VP 2019 thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019 2020


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4546/BGDĐT-VP
V/v thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019-2020

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố

Thực hiện Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục, trong đó tại Điều 3 đã quy định nội dung, kỳ báo cáo và thi hạn báo cáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện báo cáo thống kê giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật kỳ đầu năm học 2019-2020 (báo cáo thống kê định kỳ) thời điểm báo cáo số liệu có đến ngày 30/9/2019, thời hạn gửi báo cáo là ngày 30/10/2019.

Để việc triển khai thực hiện báo cáo thống kê trực tuyến trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành (CSDL) tại địa chỉ http://csdI.moet.gov.vn được đồng bộ và đảm bảo tiến độ, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện như sau:

1. Nghiên cứu và hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo các văn bản, tài liệu sau:

- Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.

- Tài liệu Hướng dẫn quy trình xây dựng CSDL ngành giáo dục và đào tạo kèm theo công văn số 1527/BGDĐT-CNTT ngày 17/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tài liệu hướng dẫn sử dụng trực tuyến các chức năng của phần mềm tại địa chỉ http:/huongdan.csdl.moet.gov.vn và các Thông báo được cập nhật tại trang chủ csdl.moet.gov.vn.

2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật (sau đây gọi là cơ sở giáo dục) trên địa bàn thực hiện cập nhật dữ liệu đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và nộp báo cáo lên cấp trên, xong trước ngày 15/10/2019.

Trong đó lưu ý đối với các cơ sở giáo dục đã nộp báo cáo kỳ đầu năm học 2019-2020 lên cấp trên trước ngày 30/9/2019 cần phải rà soát lại đầy đủ các thông tin và nộp lại báo cáo.

3. Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, nộp báo cáo lên cấp trên, xong trước ngày 22/10/2019. Lưu ý tiến hành trả lại báo cáo đối với các cơ sở giáo dục đã nộp báo cáo kỳ đầu năm học 2019-2020 trước ngày 30/9/2019 để rà soát lại đầy đủ các thông tin và nộp lại báo cáo.

4. Tại Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Đôn đc và thực hiện rà soát, kim tra, duyệt d liệu báo cáo ca các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc.

- Cp nhật thông tin mc đđược công nhận phổ cập giáo dục ca tỉnh/thành phố vào Biểu 07-TKTH-ĐN.

- Tng hợp dữ liệu báo cáo chi ngân sách nhà nước của các cơ sở giáo dục và phối hợp với các cơ quan tài chính địa phương đ thu thập đầy đủ thông tin tng hợp số liệu Tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục (chi đầu tư, chi thường xuyên) từ các nguồn thuộc ngân sách nhà nước vào Biểu Q8-N5NN-ĐN.

* Gi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trưc ngày 30/10/2019 theo 2 hình thức: bng văn bn giấy (có chữ ký, đóng du của Giám đốc S Giáo dục và Đào tạo) và qua hệ thống báo cáo trc tuyến tại địa ch http://csdl.moet.gov.vn.

Về công tác phi hợp và hỗ tr kỹ thuật như sau:

- Hệ thống CSDL s mở khóa cho phép các đơn vị cập nht hoàn chỉnh d liệu năm học 2018-2019 từ ngày 30/9/2019 đến hết ngày 06/10/2019.

- H trợ k thuật phn mm: Cục Công ngh thông tin, email: [email protected].edu.vn và Hệ thng h trợ trực tuyến (có thông báo và hướng dẫn s dụng cụ thtrên phần mm sau).

- H trợ về nội dung thống kê: Phòng Thống kê - Văn phòng BGD&ĐT, email: phongthon[email protected].gov.vn, các nội dung về giáo dục ph thông liên hệ bà vũ Quỳnh Lan số điện thoại (024) 38 683 247, các nội dung về giáo dục MN, TX, khuyết tật, PCGD liên hệ bà Nguyn Thị Tuyết Lan s điện thoại (024) 38 694 075; Cục Nhà giáo và CBQLGP v nội dung thống kê đội ngũ, email: vvg[email protected]moet.gov.vn, số điện thoại (024) 38 695 144 (máy l 200).

Đ nghị Giám đốc S go dục và Đào tạo các tnh/thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng t chức thc hiện nghiêm túc và báo cáo v Bộ Giáo dục và Đào tạo dùng thời hạn.

Trân trọng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để o cáo);
- UBND tnh thành ph phi hợp chỉ đạo);
- Cc Vụ GD MN, TH, TrH, TX (đ phối hợp);
- Cc NG&CBQLGD (đthực hin);
-
Cục CNTT (để thực hiện);
- C
ng TTĐT BGDĐT;
- Lưu: VT
, TK

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hải An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4546/BGDĐT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4546/BGDĐT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực04/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4546/BGDĐT-VP

Lược đồ Công văn 4546/BGDĐT-VP 2019 thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4546/BGDĐT-VP 2019 thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4546/BGDĐT-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýLê Hải An
        Ngày ban hành04/10/2019
        Ngày hiệu lực04/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4546/BGDĐT-VP 2019 thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019 2020

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4546/BGDĐT-VP 2019 thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019 2020

             • 04/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực