Công văn 455/SXD-KTXD

Công văn 455/SXD-KTXD công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 455/SXD-KTXD công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị


UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 455/SXD-KTXD
V/v: Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Vị Thanh, ngày 23 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã;
- Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Hậu Giang.

 

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ “Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước”;
Căn cứ Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ “Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động”.
Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số 23/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội “Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ”;
Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình”;
Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Công văn số 1396/UBND-NCTH ngày 11 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v định mức bộ đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Sở Xây dựng công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang gồm:

- Đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Đơn giá lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đính kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo và vận dụng vào việc để xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các phòng QLĐT, CT;
- Lưu: VP, KTXD.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thiện Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 455/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu455/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2009
Ngày hiệu lực23/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 455/SXD-KTXD

Lược đồ Công văn 455/SXD-KTXD công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 455/SXD-KTXD công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu455/SXD-KTXD
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýNguyễn Thiện Nhơn
       Ngày ban hành23/06/2009
       Ngày hiệu lực23/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 455/SXD-KTXD công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị

           Lịch sử hiệu lực Công văn 455/SXD-KTXD công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị