Công văn 4556/BTNMT-TCQLĐĐ

Công văn 4556/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4556/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4556/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Công văn số 8856/VPCP-KTN ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất lúa, sau khi xin ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp để triển khai các dự án, công trình trên địa bàn năm 2012, cụ thể như sau:

1. Đối với các trường hợp thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 để triển khai các dự án, công trình trên địa bàn năm 2012 thực hiện như sau:

a) Đối với các địa phương đã được Chính phủ xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp các dự án, công trình thực hiện trong năm 2012 phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trước khi quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất.

b) Đối với các địa phương chưa được Chính phủ xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện:

- Tổng hợp các dự án, công trình thực hiện trong năm 2012 vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp tỉnh, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trình Chính phủ xét duyệt. Trường hợp chưa nộp hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh thì không xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Tổng hợp các dự án, công trình phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trước khi quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất.

c) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc lập, phê duyệt và thực hiện phương án sử dụng lớp đất mặt thuộc tầng canh tác và phương án bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính.

2. Đối với các dự án, công trình có sử dụng vào đất trồng lúa thuộc trong các trường hợp sau: đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Công văn số 979/TTg-KTN ngày 23 tháng 6 năm 2011 về việc quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách; được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư; được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; các công trình, dự án đã được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2012 (ngày Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa có hiệu lực thi hành) thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2012 và không phải lập phương án sử dụng lớp đất mặt thuộc tầng canh tác và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TP, NN&PTNT, TC, KHĐT, XD;
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CQHĐĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4556/BTNMT-TCQLĐĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4556/BTNMT-TCQLĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2012
Ngày hiệu lực27/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4556/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4556/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4556/BTNMT-TCQLĐĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Mạnh Hiển
        Ngày ban hành27/11/2012
        Ngày hiệu lực27/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4556/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4556/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa

           • 27/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực