Công văn 4557/BNN-TY

Công văn 4557/BNN-TY năm 2018 về đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của Doanh nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4557/BNN-TY 2018 thuốc thú y nguyên liệu làm thuốc thú y bảo quản tại kho Doanh nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4557/BNN-TY
V/v đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuc thú y về bảo quản tại kho của Doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y khi nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng trong đó có lấy mẫu để kiểm nghiệm theo tần suất quy định tại Điều 34 Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau đó cơ quan kiểm tra thông báo kết qukiểm tra tới cơ sở nhập khẩu, cơ quan Hải quan để căn cứ làm thủ tục thông quan cho lô hàng.

Tuy nhiên, hiện nay, các cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định đang hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt bổ sung phương pháp kiểm nghiệm chỉ định theo quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2018. Vì vậy, một số loại thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y chưa có phương pháp kiểm nghiệm được chỉ định nên cơ quan kiểm tra không thể lấy mẫu để kiểm nghiệm, phân tích chất lượng, thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc bảo quản thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y đặc biệt là vắc xin thú y, giảm chi phí lưu kho bãi cho doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính:

1. Chỉ đạo các cơ quan Hải quan cửa khẩu cho phép doanh nghiệp nhập khẩu đưa các lô hàng thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của doanh nghiệp khi có ý kiến đồng ý của Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Doanh nghiệp nhập khẩu sẽ tiến hành đăng ký kiểm tra chất lượng thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y theo quy định khi các cơ sở kiểm nghiệm thuốc hoàn thành các thủ tục để được chỉ đnh và hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan Hải quan cửa khẩu thông quan hàng hóa.

2. Thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để phối hợp xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ởng Nguyễn Xuân Cường (đ b/c);
- Tổng cục Hải Quan (để p/h);

- Vụ Pháp chế (để p/h);
- Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường(để p/h);
- Cục QLCLNLS&TS (đ
p/h);
- Các Doanh nghiệp nhập khẩu thuốc thú y;
- Lưu: VT, TY
.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4557/BNN-TY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4557/BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2018
Ngày hiệu lực14/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4557/BNN-TY

Lược đồ Công văn 4557/BNN-TY 2018 thuốc thú y nguyên liệu làm thuốc thú y bảo quản tại kho Doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4557/BNN-TY 2018 thuốc thú y nguyên liệu làm thuốc thú y bảo quản tại kho Doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4557/BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành14/06/2018
        Ngày hiệu lực14/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4557/BNN-TY 2018 thuốc thú y nguyên liệu làm thuốc thú y bảo quản tại kho Doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4557/BNN-TY 2018 thuốc thú y nguyên liệu làm thuốc thú y bảo quản tại kho Doanh nghiệp

           • 14/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực