Công văn 4558/VPCP-HC

Công văn số 4558/VPCP-HC về việc thực hiện đúng quy định gửi văn bản lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4558/VPCP-HC thực hiện đúng quy định gửi văn bản lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4558/VPCP-HC
V/v thực hiện đúng quy định gửi văn bản lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91.

 

Tại điểm 6 Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg  ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã quy định: “Các văn bản, giấy tờ hành chính cần thiết để thực hiện các chức năng, thẩm quyền hành chính trong xử lý công việc (như quyết định cá biệt, chỉ thị cá biệt, công văn, chương trình, kế hoạch, đề án, tờ trình, báo cáo và các loại khác) phải gửi đúng địa chỉ cơ quan, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết và thực hiện công việc; không gửi vượt cấp hoặc gửi cho những cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân khác để biết hoặc để tham khảo, để thay cho báo cáo công việc đã làm” và điểm 1 Công văn số 610/VPCP-HC ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết công việc theo Quy chế làm việc mới của Chính phủ đã quy định: “Văn bản trình chỉ gửi một địa chỉ duy nhất đến người có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nêu trong tờ trình”.

Tuy nhiên, thời gian qua nhiều bộ, ngành, địa phương thực hiện chưa đúng các quy định trên, tình trạng một văn bản gửi nhiều địa chỉ vẫn tiếp tục diễn ra đã gây lãng phí và tạo ra những trùng chéo, khó khăn trong quá trình xử lý công việc.

Để khắc phục tình trạng trên, Văn phòng Chính phủ đề nghị lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91 thực hiện đúng các quy định về việc gửi văn bản, tờ trình, đề án lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 15 tháng 7 năm 2009, khi tiếp nhận văn bản gửi lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chỉ chuyển 01 bản duy nhất đến đơn vị chức năng để xử lý, các bản gửi quá số lượng quy định sẽ được xử lý theo đúng quy định đối với văn bản trùng thừa.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91 biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Thư ký BCS đảng Chính phủ;
- Lưu: VT, HC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM   
Kiều Đình Thụ  

 

Thuộc tính Công văn 4558/VPCP-HC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4558/VPCP-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2009
Ngày hiệu lực06/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4558/VPCP-HC thực hiện đúng quy định gửi văn bản lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4558/VPCP-HC thực hiện đúng quy định gửi văn bản lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4558/VPCP-HC
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành06/07/2009
        Ngày hiệu lực06/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4558/VPCP-HC thực hiện đúng quy định gửi văn bản lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4558/VPCP-HC thực hiện đúng quy định gửi văn bản lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

             • 06/07/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/07/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực