Công văn 4564/TCT-KK

Công văn 4564/TCT-KK năm 2017 về kê khai, cập nhật thông tin phụ trách kế toán, thuê dịch vụ làm kế toán trưởng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4564/TCT-KK 2017 cập nhật thông tin phụ trách kế toán thuê dịch vụ làm kế toán trưởng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4564/TCT-KK
V/v kê khai, cập nhật thông tin phụ trách kế toán, thuê dịch vụ làm kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 952/CT-KK ngày 18/9/2017 vướng mắc về kê khai và cập nhật thông tin phụ trách kế toán, thuê dịch vụ làm kế toán trưởng trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Kế toán năm 2015, cụ thể:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 174/2016/NĐ-CP) quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán về kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

“Điều 20. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị (quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chua bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

2. Phụ trách kế toán:

a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

b) Các doanh nghiệp siêu. nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng“.

Như vậy, theo quy định này thì có một số doanh nghiệp chỉ có phụ trách kế toán mà không có kế toán trưởng.

- Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định về thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

“Điều 22. Thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kinh doanh; tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước và đơn vị kế toán khác quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này được thuê đơn vi kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Tổ chức đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước có thể thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định.

4. Người được thuê làm dịch vụ kế toán có quyền và trách nhiệm của người làm kế toán quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 51 Luật kế toán. Người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán có quyền và trách nhiệm của kế toán trưởng quy định tại Điều 55 Luật kế toán“.

Theo quy định này thì người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán có quyền và trách nhiệm của kế toán trưởng quy định tại Điều 55 Luật kế toán.

- Tại các mẫu “Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp“ và mẫu “Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp“ ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi là Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) chỉ có thông tin về Kế toán trưởng mà chưa có thông tin về Phụ trách kế toán hoặc Người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng để doanh nghiệp kê khai. Đồng thời, theo phản ánh của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng thì Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh không hỗ trợ cập nhật thông tin Phụ trách kế toán hoặc Người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng. Vì vậy, thông tin truyền sang cơ quan thuế không có thông tin này.

Để thực hiện thống nhất về quy định Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán giữa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT với quy định tại Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP nêu trên, đồng thời giúp cơ quan thuế có đầy đủ thông tin phục vụ cho quản lý thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp ghi thông tin về “Phụ trách kế toán“ hoặc “Người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng“ vào thông tin của “Kế toán trưởng“ trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT để phù hợp với tổ chức bộ máy kế toán của từng doanh nghiệp theo các ví dụ sau:

Ví dụ 1: Doanh nghiệp siêu nhỏ A có bà Nguyễn Hồng Anh làm phụ trách kế toán thì kê khai vào thông tin “Họ và tên Kế toán trưởng“: Nguyễn Hồng Anh phụ trách kế toán).

Ví dụ 2: Doanh nghiệp B có ký hợp đồng thuê dịch vụ làm kế toán trưởng đối với Công ty X và Công ty X cử bà Nguyễn Thị Lan làm kế toán trưởng tại Doanh nghiệp B theo hợp đồng đã ký kết thì kê khai vào thông tin “Họ và tên Kế toán trưởng“ của Doanh nghiệp B: Nguyễn Thị Lan (người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng).

Đồng thời, hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để gửi cho cơ quan thuế theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT;

- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4564/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4564/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2017
Ngày hiệu lực05/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4564/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4564/TCT-KK 2017 cập nhật thông tin phụ trách kế toán thuê dịch vụ làm kế toán trưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4564/TCT-KK 2017 cập nhật thông tin phụ trách kế toán thuê dịch vụ làm kế toán trưởng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4564/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành05/10/2017
        Ngày hiệu lực05/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4564/TCT-KK 2017 cập nhật thông tin phụ trách kế toán thuê dịch vụ làm kế toán trưởng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4564/TCT-KK 2017 cập nhật thông tin phụ trách kế toán thuê dịch vụ làm kế toán trưởng

            • 05/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực