Công văn 4566/BTC-ĐT

Công văn 4566/BTC-ĐT năm 2019 về kiểm toán ngân sách đơn giá hợp đồng do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4566/BTC-ĐT 2019 kiểm toán ngân sách đơn giá hợp đồng


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4566/BTC-ĐT
V/v kiểm toán ngân sách đơn giá hợp đồng

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đại Phú Thịnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Đại Phú Thịnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 2694/VPCP-ĐMDN ngày 04/4/2019, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc thực hiện Hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng theo đơn giá cố định” được quy định tại các Luật: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chnh giá hợp đồng. Tại các văn bản nêu trên đã quy định các nội dung liên quan đến Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Do vậy, liên quan đến vướng mắc về Hợp đồng theo đơn giá cố định, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (là cơ quan chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014) và Bộ Xây dựng (là cơ quan chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015) để được xem xét, giải quyết.

Bộ Tài chính có ý kiến để Quý Công ty biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử VPCP (để công khai);

- VCCI; Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ ĐT (07b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4566/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4566/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2019
Ngày hiệu lực18/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4566/BTC-ĐT 2019 kiểm toán ngân sách đơn giá hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4566/BTC-ĐT 2019 kiểm toán ngân sách đơn giá hợp đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4566/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLê Tuấn Anh
        Ngày ban hành18/04/2019
        Ngày hiệu lực18/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4566/BTC-ĐT 2019 kiểm toán ngân sách đơn giá hợp đồng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4566/BTC-ĐT 2019 kiểm toán ngân sách đơn giá hợp đồng

           • 18/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực