Công văn 4574/BHXH-TĐKT

Công văn 4574/BHXH-TĐKT năm 2017 về hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4574/BHXH-TĐKT 2017 phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4574/BHXH-TĐKT
V/v hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam phát động. Bảo him xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hưởng ứng và triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và Đề án số 15/ĐA-MTTW-BTT ngày 18/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (có tài liệu đính kèm).

2. Phối hợp với chính quyền các cấp tại địa phương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào thi “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” bằng nhiều hình thức phong phú để đem lại hiệu quả thiết thực.

3. Gắn các nội dung thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào thi “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” với nhiệm vụ của Ngành đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong công tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập, phát triển. Trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch nhm tạo điều kiện cho doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua môi trường mạng, đảm bảo hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

4. Việc hưởng ứng thực hiện hai phong trào thi đua trên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành là nhiệm vụ quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và những năm tiếp theo. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong Ngành ly kết quả triển khai thực hiện hai phong trào thi đua trên là một trong những nội dung để đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng.

5. Kết thúc năm công tác, các đơn vị báo cáo kết quả tham gia các hoạt động hưng ứng thực hiện hai phong trào thi đua trên trong báo cáo tng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của đơn vị và gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Vụ Thi đua - Khen thưởng).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKT Trung
ương (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn cơ quan;
- Lưu: VT, TĐKT (2b
).

KT. TỔNG GIÁM ĐC
PHÓ TNG GIÁM ĐC
Nguyễn Đình Khương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4574/BHXH-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4574/BHXH-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2017
Ngày hiệu lực17/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4574/BHXH-TĐKT

Lược đồ Công văn 4574/BHXH-TĐKT 2017 phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4574/BHXH-TĐKT 2017 phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4574/BHXH-TĐKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Đình Khương
        Ngày ban hành17/10/2017
        Ngày hiệu lực17/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4574/BHXH-TĐKT 2017 phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4574/BHXH-TĐKT 2017 phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển

              • 17/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực