Công văn 4574/TCHQ-TXNK

Công văn 4574/TCHQ-TXNK năm 2014 thực hiện thông báo của Bộ Tài chính về vấn đề hủy tờ khai và xử lý thuế trên hệ thống kế toán thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4574/TCHQ-TXNK 2014 thực hiện thông báo Bộ Tài chính hủy tờ khai xử lý thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4574/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện thông báo của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để xử lý vướng mắc về vấn đề hủy tờ khai và xử lý thuế trên hệ thống kế toán thuế, căn cứ Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại và Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc hủy tờ khai được quy định tại Điều 12 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính, quy trình hủy tờ khai và hủy số tiền thuế phải nộp của tờ khai hủy được thực hiện tại Điểm III mục 2 quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, việc xử lý thuế trên hệ thống kế toán đề nghị lập chứng từ ghi sổ liên quan đến tờ khai với loại chứng từ "Chứng từ hủy tiền thuế của tờ khai" và nhập máy theo quy định và thuộc trách nhiệm của Đội Quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-QLN (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thuộc tính Công văn 4574/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4574/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2014
Ngày hiệu lực25/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4574/TCHQ-TXNK 2014 thực hiện thông báo Bộ Tài chính hủy tờ khai xử lý thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4574/TCHQ-TXNK 2014 thực hiện thông báo Bộ Tài chính hủy tờ khai xử lý thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4574/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành25/04/2014
        Ngày hiệu lực25/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4574/TCHQ-TXNK 2014 thực hiện thông báo Bộ Tài chính hủy tờ khai xử lý thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4574/TCHQ-TXNK 2014 thực hiện thông báo Bộ Tài chính hủy tờ khai xử lý thuế

            • 25/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực