Công văn 4575/BTC-ĐT

Công văn 4575/BTC-ĐT thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4575/BTC-ĐT thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4575/BTC-ĐT
V/v thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, số vốn đầu tư đã thanh toán trong quý I/2014 đạt thấp so với kế hoạch giao. Để thúc đẩy việc giải ngân kế hoạch năm 2014 đối với vốn NSNN và TPCP, đề nghị các Bộ, ngành và địa phương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm các quy định về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và các quy định hiện hành khác.

2. Trên cơ sở quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2014 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các Bộ, ngành còn lại chưa phân bổ chi tiết, đề nghị khẩn trương phân bổ và gửi về Bộ Tài chính đảm bảo thời gian theo đúng quy định.

3. Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý vốn đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu. Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

4. Các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn NSNN, vốn TPCP, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA. Khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán cần khẩn trương làm thủ tục hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán vào những tháng cuối năm.

5. Kho bạc nhà nước căn cứ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch đã được giao cho các Bộ, ngành và địa phương thực hiện việc kiểm soát chi và thanh toán vốn kịp thời cho các dự án, đảm bảo không có trường hợp nào không có vốn để thanh toán ngay cho các dự án. Trường hợp nếu chủ đầu tư đã nộp đủ hồ sơ theo quy định mà Kho bạc Nhà nước chậm thanh toán thì Kho Bạc Nhà nước chịu trách nhiệm về việc giải ngân chậm số vốn đã được giao của các Bộ, ngành trung ương và địa phương.

6. Không kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2014 sang năm 2015 (Chỉ được phép kéo dài kế hoạch vốn năm 2014 đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép).

7. Các bộ, ngành và địa phương thường xuyên tổ chức giao ban giữa các chủ đầu tư với các Ban Quản lý dự án hàng tháng và hàng quý về tình hình thực hiện và thanh toán các dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy việc giải ngân nhanh. Đồng thời cần có các biện pháp để yêu cầu các chủ đầu tư cam kết thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao và có chế tài xử lý nếu các chủ đầu tư không thực hiện hết kế hoạch vốn đã được giao.

8. Bộ Tài chính sẽ thông báo công khai số liệu thanh toán định kỳ hàng quý đối với nguồn vốn đầu tư XDCB ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ để giúp các Bộ, ngành và địa phương thấy được tỷ lệ thanh toán của đơn vị mình, đồng thời tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2014.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ảnh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc nhà nước (để thực hiện);
- Vụ NSNN; Vụ I;
- Lưu VT, Vụ ĐT. (21c)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4575/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4575/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2014
Ngày hiệu lực10/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4575/BTC-ĐT thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4575/BTC-ĐT thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4575/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành10/04/2014
        Ngày hiệu lực10/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4575/BTC-ĐT thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4575/BTC-ĐT thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014

           • 10/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực