Công văn 4575/UBND-CN

Công văn 4575/UBND-CN lập Danh mục và thông tin dự án kêu gọi đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4575/UBND-CN lập Danh mục thông tin dự án kêu gọi đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4575/UBND-CN
V/v lập Danh mục và thông tin dự án kêu gọi đầu tư

Mỹ Tho, ngày 17 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công.

 

Để tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư năm 2009 của tỉnh Tiền Giang và phổ biến đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước về hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, các chính sách về khuyến khích hỗ trợ đầu tư của tỉnh, danh mục dự án kêu gọi đầu tư... tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong tìm hiểu và nhận biết về các cơ hội đầu tư của tỉnh, qua đó có quyết định đầu tư vào tỉnh Tiền Giang, thu hút được các dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tiếp nhận đạt yêu cầu về vốn đầu tư phát triển trên địa bàn được xác định trong kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

- Giao các sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông - vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các huyện, trên cơ sở các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, Quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp và các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm 2011-2015, xem xét, chọn, đề xuất ít nhất 05 dự án kêu gọi đầu tư của mỗi sở, ngành, địa phương và chuẩn bị đầy đủ các thông tin của dự án theo Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và Đề cương dự án kêu gọi đầu tư đính kèm. Thời gian gửi Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và Đề cương dự án kêu gọi đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư (bằng văn bản và emai về các địa chỉ vominhthong@tiengiang.gov.vn, nguyenthithuha@tiengiang.gov.vn) như sau:

+ Thời gian gửi Danh mục dự án kêu gọi đầu tư: trước ngày 10/10/2009.

+ Thời gian gửi Đề cương dự án kêu gọi đầu tư: trước ngày 20/10/2009.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung xây dựng Danh mục, Đề cương dự án kêu gọi đầu tư và tổng hợp, đề xuất Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt cho công bố để xúc tiến đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có ý kiến chỉ đạo./.

(Đính kèm biểu mẫu Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và Đề cương dự án kêu gọi đầu tư).

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

 

I. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN:

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

Người liên hệ:

Chức vụ:

II. TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG

(Mục II nầy chỉ áp dụng cho dự án kêu gọi đầu tư của huyện, TP,TX)

Vị trí địa lý và thuận lợi:

 

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong năm gần đây:

- Tốc độ tăng trưởng GDP (%):

- GDP bình quân đầu người (USD):

- Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - Xây dựng (%):

- Cơ cấu kinh tế theo ngành: Công nghiệp - xây dựng (%); Nông lâm ngư (%); Dịch vụ (%):

- Tổng kim ngạch xuất khẩu (USD)

- Khác:

Nhân lực:

A. Tổng số lao động và nguồn lao động phân theo trình độ:

B. Cơ sở đào tạo: (Đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề…..)

C. Mức lương (USD/tháng)

+ Quản lý:

+ Kỹ thuật viên, kỹ sư:

+ Nhân viên văn phòng (kế toán, thư ký, tổng hợp ….)

+ Lao động không chuyên:

+ Mức lương tối thiểu:

+ Khác:

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Dự án số: …../2009/TG

Ngành, lĩnh vực:

1.

Tên dự án:

 

2.

Mục tiêu dự án:

 

3.

Hình thức đầu tư:

(liên doanh 100% vốn đầu tư nước ngoài, trong nước, BCC,BOT…)

4.

Quy mô dự án:

Tổng vốn đầu tư dự kiến (USD)

 

 

Diện tích đất sử dụng: (mặt nước đối với nuôi trồng thủy sản)

 (được quy hoạch cho dự án hoặc dự kiến sử dụng)

 

 

Công suất / sản lượng / mô tả:

(Nếu có thể nên mô tả dịch vụ hoặc sản phẩm dự kiến

 

 

Nhu cầu lao động (người):

 

5.

Thời hạn dự án (năm), kế hoạch triển khai dự án:

 

6.

Căn cứ xây dựng dự án:

(Những lý do chính để dự án thành công, lợi thế cạnh tranh của dự án (vd: khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu, thị trường, công nghệ độc đáo, nguồn lao động dồi dào có trình độ…); các cơ sở và văn bản pháp lý, nghiên cứu khoa học, quy hoạch liên quan đến dự án đã được thực hiện trước đây, đang tiến hành, đang chuẩn bị, đang cập nhật...)

7.

Địa điểm dự án:

- Địa chỉ (cách trung tâm tỉnh, thành, cách các thành phối lớn (HCM, Cần Thơ …) cách bến cảng, sân bay, đường cao tốc, quốc lộ…)

- Tài liệu đính kèm: Sơ đồ quy hoạch khu đất (nếu có)

8.

Hạ tầng tại địa điểm

 

 

 

Đất đai (đối với dự án nuôi trồng thủy sản, thay đất đai bằng nước)

Giá thuê đất (USD/m2/năm)

- Loại đất: thổ cư, nông nghiệp, công nghiệp, đồi núi, độ cứng…(Loại nước mặn, ngọt, lợ, nước mềm, nước cứng, độ cứng… đối với dự án nuôi trồng thủy sản)

- Hiện trạng: mặt bằng đã, đang hoặc chưa giải phóng. Đã, đang hoặc chưa xây dựng phần móng, nền….

- Tiêu chuẩn xây dựng:

 

 

Hạ tầng

giao thông:

Đặc điểm: Phương tiện giao thông sử dụng chủ yếu tại khu vực?

Chi phí vận tải hàng hóa (USD)

A. Đường bộ: 1 tấn/km

B. Hàng không: 1 kg

C. Đường biển: Container 20 ft… tới Châu Âu, Trung Quốc, Nhật, Mỹ

(Tùy theo dự án, địa phương có thể thay đổi, bổ sung phương tiện vận tải và đơn vị tính chi phí)

 

 

Thông tin liên lạc:

Internet, điện thoại…

 

 

Nguồn điện:

 

Giá điện công nghiệp

 + Giờ bình thường (USD/kwh)

 + Giờ cao điểm (USD/kwh)

Giá điện sinh hoạt (USD/kwh)

 

 

 

(Các nguồn điện có thể cung cấp cho dự án? Khả năng cung cấp? (một số khu công nghiệp có nhà máy điện bổ sung?)

 

 

Nguồn nước cấp:

 

Giá nước công nghiệp (USD/m3)

Giá nước sinh hoạt (USD/m3)

 

 

 

(Các nguồn nước có thể cung cấp cho dự án (xa, gần)? Công suất? Nước ngầm có được sử dụng không, chi phí?) 

 

 

Hệ thống xử lý chất thải/ nước thải:

(Các nhà máy xử lý rác và nước thải hiện có tại địa điểm dự án? Công suất? Các hệ thống xử lý chất thải dự định sẽ lập? Nếu chưa có nhà máy xử lý chất thải, thì giải pháp sẽ như thế nào?

Chi phí xử lý chất thải? 

9.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ:

A. Thị trường nội địa:

- Đặc điểm của người tiêu dùng

- Quy mô tiềm năng của thị trường, mật độ dân số và tỷ lệ tăng trưởng dự kiến.

- Thị phần dự kiến đạt được

- Giá tham khảo của sản phẩm cùng loại hiện có…

B. Thị trường xuất khẩu:

- Mục tiêu xuất khẩu (% của tổng doanh số bán)

- Thị phần đã chiếm, sẵn có

- Thị trường tiềm năng khác…

10.

Đầu vào cho dự án có sẵn tại thị trường trong nước:

A. Máy móc thiết bị: (Loại, số lượng, giá cả…)

B. Bí quyết công nghệ (Các nghiên cứu khoa học liên quan đến dự án hiện có thể áp dụng…)

C. Nguyên liệu thô (Địa điểm trong và ngoài tỉnh? Loại, số lượng, giá tham khảo…)

11.

Khả năng cung ứng lao động cho dự án:

(Nguồn nhân lực cho dự án, có thể từ các tỉnh thành lân cận? Nếu có thể, nên cung cấp thống kê về mật độ dân số, nhân lực, trường đào tạo của quận, huyện…)

 

12.

Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư:

A. Đất (miễn giảm tiền thuê đất, trợ cấp làm nền, giải phóng mặt bằng…?)

B. Thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất, miễn và giảm thuế…)

C. Thuế xuất nhập khẩu:

D. Chuyển lỗ:

E. Trợ cấp:

G. Ưu đãi về đào tạo:

H. Hạn chế ưu đãi về quyền xuất nhập khẩu:

I. Khác…

Tài liệu đính kèm: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các chính sách ưu đãi đầu tư

13.

Hiệu quả xã hội của dự án:

A. Thông tin đơn vị (địa chỉ, người liên lạc…)

B. Đầu vào do đối tác trong nước cung cấp:.

- Bằng hiện vật (nhà xưởng, máy móc, thiết bị…)

- Tiền mặt

- Đất

- Tiếp cận tín dụng địa phương

- Khác

(Tùy dự án, có thể thêm hoặc bớt các chỉ tiêu nêu trên)

C. Yêu cầu đối với nhà đầu tư nước ngoài

14.

Đối tác Việt Nam, chủ đầu tư dự án (nếu có):

 

15.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Dự án thuộc loại:

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 

 

 

 

 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường:

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (có/không?)

- Khác

 

 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

 

 

 

Thời hạn cấp phép:

 

 

 

Cơ quan cấp phép:

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4575/UBND-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4575/UBND-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2009
Ngày hiệu lực17/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4575/UBND-CN

Lược đồ Công văn 4575/UBND-CN lập Danh mục thông tin dự án kêu gọi đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4575/UBND-CN lập Danh mục thông tin dự án kêu gọi đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4575/UBND-CN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Trung
        Ngày ban hành17/09/2009
        Ngày hiệu lực17/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4575/UBND-CN lập Danh mục thông tin dự án kêu gọi đầu tư

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4575/UBND-CN lập Danh mục thông tin dự án kêu gọi đầu tư

              • 17/09/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/09/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực