Công văn 4575/UBND-NC

Công văn 4575/UBND-NC về tổ chức thực hiện Nghị quyết 166/2008/NQ-HĐND do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4575/UBND-NC tổ chức thực hiện Nghị quyết 166/2008/NQ-HĐND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4575/UBND-NC
Về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 166/2008/NQ-HĐND kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá VII.

Mỹ Tho, ngày 18 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tư pháp;
- Giám đốc Sở Tài chính;
- Chủ tịch UBND các huyện, TP Mỹ Tho, TX Gò Công;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

 

Ngày 03/07/2008, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua Nghị quyết số 166/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 166/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công (cấp huyện), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (cấp xã) theo thẩm quyền chỉ đạo việc tổ chức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch theo đúng quy định. Đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và niêm yết công khai các trình tự, thủ tục và mức thu lệ phí cho từng loại việc đăng ký hộ tịch tại trụ sở cơ quan.

Đối với việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức thu quản lý, sử dụng lệ phí theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thu quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch đúng quy định.

3. Sở Tư pháp tiến hành rà soát Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục, lệ phí và thời gian giải quyết thủ tục hành chính ba cấp ở một số lĩnh vực chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nội dung Nghị quyết số 166/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Việc sử dụng số tiền lệ phí được trích để lại cho cơ quan thu lệ phí:

Số tiền lệ phí được trích để lại cho cơ quan thu lệ phí được chi theo đúng quy định tại khoản 2, điều 12 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ (được sửa đổi theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006), bao gồm các nội dung chi sau:

- Chi phí tiền công và các khoản phụ cấp theo tiền công trả cho lao động thuê ngoài thực hiện việc thu lệ phí theo chế độ quy định (nếu có);

- Chi trả phụ cấp, làm thêm giờ cho cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký hộ tịch theo chế độ quy định (nếu có);

- Chi phí in ấn (mua) các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (kể cả biểu mẫu cấp cho đối tượng được miễn thu lệ phí);

- Chi hỗ trợ việc xác minh, phỏng vấn, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ...;

- Chi bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp thực hiện đăng ký hộ tịch, thu lệ phí trong đơn vị theo nguyên tắc: bình quân một năm, một người tối đa bằng 03 (ba) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay cao hơn năm trước và tối đa bằng 02 (hai) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay thấp hơn hoặc bằng năm trước, sau khi đảm bảo các chi phí nêu trên.

5. Việc lập dự toán và quyết toán thu, chi lệ phí:

Hàng năm cùng với việc lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, cơ quan tổ chức thu lệ phí lập dự toán thu, chi lệ phí đăng ký hộ tịch gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương.

Riêng cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí vào dự toán chi ngân sách khoản chi mua sổ hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch để phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở và địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PVP Đỗ Chung Thuỷ;
- Lưu: VT, (D).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4575/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4575/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2008
Ngày hiệu lực18/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4575/UBND-NC

Lược đồ Công văn 4575/UBND-NC tổ chức thực hiện Nghị quyết 166/2008/NQ-HĐND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4575/UBND-NC tổ chức thực hiện Nghị quyết 166/2008/NQ-HĐND
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4575/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người ký***
        Ngày ban hành18/08/2008
        Ngày hiệu lực18/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4575/UBND-NC tổ chức thực hiện Nghị quyết 166/2008/NQ-HĐND

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4575/UBND-NC tổ chức thực hiện Nghị quyết 166/2008/NQ-HĐND

           • 18/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực