Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL báo cáo nhanh tình hình tiền lương 2016 và kế hoạch thưởng Tết 2017


B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4577/LĐTBXH-LĐTL
V/v báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng ở các doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý Nhà nước, đồng thời triển khai các giải pháp góp phần ổn định quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất định là trong điều kiện giáp Tết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện một số công việc như sau:

1. Đnghị doanh nghiệp phối hp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ người lao động các khoản trợ cấp, phụ cấp, phương án tiền thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

2. Khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương năm 2016 và kế hoạch thưởng cho người lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn trong dịp Tết và tổng hợp (theo biểu mẫu đính kèm) báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/12/2016, đồng thời gửi thư qua thư điện tử: ntthien@molisa.gov.vn hoặc fax số 04.3938.6139.

Đề nghị Giám đốc Sở quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. B TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

BIỂU SỐ 1

TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH THƯỞNG TẾT DƯƠNG LỊCH, ÂM LỊCH NĂM 2017 Ở CÁC DOANH NGHIỆP
(Kèm theo công văn s
ố 4577/LĐTBXH-LĐTL ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Loại hình doanh nghiệp

Chỉ tiêu

Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

Doanh nghiệp dân doanh

Doanh nghiệp FDI

1. Chung

 

 

 

 

- Tng sdoanh nghiệp tại địa phương

 

 

 

 

- Tổng số người lao động của các doanh nghiệp

 

 

 

 

2. Tin lương năm 2016

 

 

 

 

- Tng số doanh nghiệp báo cáo

 

 

 

 

- Tng sngười lao động của các doanh nghiệp báo cáo (người)

 

 

 

 

- Tiền lương bình quân của các doanh nghiệp báo cáo (1.000đ/người/tháng)

 

 

 

 

- Tiền lương của người lao động được trả tiền lương cao nht trong các doanh nghiệp báo cáo (1.000đ/người/tháng)

 

 

 

 

- Tiền lương của người lao động được trả tiền lương thấp nht trong các doanh nghiệp báo cáo (1.000đ/người/tháng)

 

 

 

 

3. Tiền thưởng Tết dương lịch 2016

 

 

 

 

- Tổng số doanh nghiệp có kế hoạch thưởng

 

 

 

 

- Tổng số lao động của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng (người)

 

 

 

 

- Mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng (1.000đ/người)

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 2

TÌNH HÌNH NỢ LƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo công văn s
ố     /LĐTBXH-LĐTL ngày    tháng    năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Sdoanh nghiệp nợ lương

Sngười lao động bị nợ lương

S tin lương bị nợ (1.000 đồng)

Đã giải quyết

Chưa giải quyết

Đã giải quyết

Chưa giải quyết

Đã giải quyết

Chưa giải quyết

Chung

 

 

 

 

 

 

1. Chia theo nguyên nhân:

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp giải th, phá sản, chm dứt hoạt động

 

 

 

 

 

 

- Khác

 

 

 

 

 

 

2. Chia theo ngành ngh:

 

 

 

 

 

 

- Dệt may

 

 

 

 

 

 

- Da giày

 

 

 

 

 

 

- Chế biến thủy sản

 

 

 

 

 

 

- Chế biến gỗ

 

 

 

 

 

 

- Khác

 

 

 

 

 

 

3. Chia theo loi hình:

 

 

 

 

 

 

- Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp có c phn, vn góp chi phi của Nhà nước

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp dân doanh

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp FDI

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

ngày.... tháng…. năm….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4577/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2016
Ngày hiệu lực16/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL báo cáo nhanh tình hình tiền lương 2016 và kế hoạch thưởng Tết 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL báo cáo nhanh tình hình tiền lương 2016 và kế hoạch thưởng Tết 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4577/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành16/11/2016
        Ngày hiệu lực16/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL báo cáo nhanh tình hình tiền lương 2016 và kế hoạch thưởng Tết 2017

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4577/LĐTBXH-LĐTL báo cáo nhanh tình hình tiền lương 2016 và kế hoạch thưởng Tết 2017

              • 16/11/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/11/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực