Công văn 4583/TCT-HT

Công văn số 4583/TCT-HT về việc chính sách thuế liên quan đến hạch toán chi phí tiền lương tháng 13 và chuyển lỗ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4583/TCT-HT chính sách thuế liên quan đến hạch toán chi phí tiền lương tháng 13 và chuyển lỗ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4583/TCT-HT
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: DNTN Song Hoa

Trả lời công văn 004/CV-SH ngày 28/10/2008 của Công ty Song Hoa về chính sách thuế liên quan đến hạch toán chi phí tiền lương tháng 13 và chuyển lỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về tiền lương tháng 13.

Điểm 3.1.b, mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế quy định: “Đối với cơ sở kinh doanh khác: Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể”.

Trường hợp DNTN Song Hoa thực tế có chi tiền lương tháng thứ 13 cho người lao động và khoản chi tiền lương này được quy định cụ thể (bao gồm mức tiền và các điều kiện được hưởng) tại Hợp đồng lao động hoặc Thỏa ước lao động tập thể, được sự đồng ý của Hội đồng quản trị và được tính toán hợp lý (gắn liền và phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị) thì được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định chịu thuế TNDN.

2. Về chuyển lỗ.

Điểm 8, mục III, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 quy định: “Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Cơ sở kinh doanh khi phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế. Cơ sở kinh doanh không được chuyển lỗ nếu không đăng ký với cơ quan thuế hoặc chuyển lỗ ngoài kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký với cơ quan thuế.”

Trường hợp DNTN Song Hoa sau khi được cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế có phát sinh tăng thêm thu nhập chịu thuế so với số liệu tự kê khai của Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp chỉ được chuyển lỗ theo số liệu tự kê khai trên tờ khai quyết toán thuế của Doanh nghiệp và theo kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký với cơ quan thuế. Số lỗ còn lại được tiếp tục chuyển lỗ sang các năm sau trong thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế HN;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC;
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 4583/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4583/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2008
Ngày hiệu lực01/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4583/TCT-HT chính sách thuế liên quan đến hạch toán chi phí tiền lương tháng 13 và chuyển lỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4583/TCT-HT chính sách thuế liên quan đến hạch toán chi phí tiền lương tháng 13 và chuyển lỗ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4583/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành01/12/2008
        Ngày hiệu lực01/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4583/TCT-HT chính sách thuế liên quan đến hạch toán chi phí tiền lương tháng 13 và chuyển lỗ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4583/TCT-HT chính sách thuế liên quan đến hạch toán chi phí tiền lương tháng 13 và chuyển lỗ

             • 01/12/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/12/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực