Công văn 4584/LĐTBXH-VP

Công văn 4584/LĐTBXH-VP về việc đôn đốc khen thưởng tổng kết năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4584/LĐTBXH-VP đôn đốc khen thưởng tổng kết năm 2009


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4584/LĐTBXH-VP
V/v đôn đốc khen thưởng tổng kết năm 2009

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương,
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

 

Bộ dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác của Ngành vào nửa đầu tháng 1 năm 2010. Để chuẩn bị cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ họp, xem xét đánh giá, tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2009. Bộ đề nghị Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, căn cứ vào Thông tư số 13/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/7/2008 Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng và Công văn số 4366/LĐTBXH-VP ngày 16/11/2009 của Bộ, khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ, tổng kết phong trào thi đua năm 2009 và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ.

Báo cáo tổng kết và đề nghị khen thưởng tập thể đơn vị yêu cầu gửi trước về Văn phòng Bộ (Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ) qua hộp thư Email: [email protected] hoặc [email protected] hoặc bản fax để kịp thời tổng hợp trình Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ xét đúng thời gian quy định (bản dấu đỏ và hồ sơ khen thưởng gửi sau).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ (Phòng Tuyên truyền – Thi đua) để cùng phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, P. TT-TĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lưu Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4584/LĐTBXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4584/LĐTBXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2009
Ngày hiệu lực03/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4584/LĐTBXH-VP đôn đốc khen thưởng tổng kết năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4584/LĐTBXH-VP đôn đốc khen thưởng tổng kết năm 2009
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4584/LĐTBXH-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýLưu Hồng Sơn
        Ngày ban hành03/12/2009
        Ngày hiệu lực03/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4584/LĐTBXH-VP đôn đốc khen thưởng tổng kết năm 2009

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4584/LĐTBXH-VP đôn đốc khen thưởng tổng kết năm 2009

            • 03/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực