Công văn 4585/BYT-ATTP

Công văn 4585/BYT-ATTP năm 2018 đề nghị giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4585/BYT-ATTP 2018 mô hình tổ chức hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4585/BYT-ATTP
V/v đề nghị giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 11/12/2015, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch s 51/2015/TTLT-BYT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và phòng y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong đó xác định rõ tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.

Ngày 09/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trong đó nêu rõ địa phương phải bố trí nguồn lực cho công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Tiếp theo đó ngày 21/6/2017, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2017/QH14 về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020, trong đó nêu rõ “Tăng cường năng lực, điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ quản lý an toàn thực phẩm ở các cấp, tạo sự chuyển biến rõ rệt về an toàn thực phẩm”.

Đặc biệt ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó có nhiều nội dung quan trọng cần triển khai đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Để hoàn thành nhiệm vụ do Trung ương Đảng, Quốc Hội, Chính phủ giao và đáp ứng với yêu cầu thực tiễn công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ở nước ta, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương không sáp nhập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh vào các đơn vị khác của Sở Y tế; tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực cho các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng tinh thần Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 -2020.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thanh Long (để chỉ đạo);
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Chi cục ATVSTP các t
nh/TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, ATTP.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4585/BYT-ATTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4585/BYT-ATTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2018
Ngày hiệu lực08/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4585/BYT-ATTP

Lược đồ Công văn 4585/BYT-ATTP 2018 mô hình tổ chức hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4585/BYT-ATTP 2018 mô hình tổ chức hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4585/BYT-ATTP
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành08/08/2018
        Ngày hiệu lực08/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4585/BYT-ATTP 2018 mô hình tổ chức hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4585/BYT-ATTP 2018 mô hình tổ chức hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

           • 08/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực