Công văn 4585/TCT-CS

Công văn 4585/TCT-CS năm 2017 về hướng dẫn lập hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4585/TCT-CS 2017 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4585/TCT-CS
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2831/CT-THNVDT ngày 17/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về hướng dẫn lập hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Tiết b, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.”

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn các Hợp tác xã thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

Để giảm bớt thời gian quản lý, lưu trữ, luân chuyển chứng từ cũng như giảm bớt nhân lực cho việc in, phát hành hóa đơn đến từng khách hàng, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Hợp tác xã nghiên cứu áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm giảm thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, Vụ KK (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4585/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4585/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2017
Ngày hiệu lực06/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4585/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4585/TCT-CS 2017 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4585/TCT-CS 2017 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4585/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành06/10/2017
        Ngày hiệu lực06/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4585/TCT-CS 2017 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4585/TCT-CS 2017 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

         • 06/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực