Công văn 4586/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4586/LĐTBXH-KHTC năm 2017 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4586/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4586/LĐTBXH-KHTC
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 8724/BKHDT-QLKTTW ngày 24/10/2017 về việc báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ (ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết s 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020), Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 495/QĐ-LĐTBXH ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP nêu trên của Chính phủ (theo đề cương đính kèm công văn số 8724/BKHĐT-QLKTTW của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Báo cáo của đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 12/11/2017 để tổng hợp vào Báo cáo chung của Bộ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Bản điện tử gửi vào địa chỉ: phongkh@molisa.gov.vn)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4586/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4586/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4586/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4586/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4586/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4586/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4586/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP

             • 01/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực