Công văn 4586/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4586/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về chế độ giải quyết chế độ mất việc làm cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4586/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ mất việc làm người lao động 2015


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4586/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ giải quyết chế độ mất việc làm cho người lao động

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Trả lời công văn số 784/PC-TTĐT ngày 06/10/2015 của Cổng thông tin điện tử Chính phủ về việc giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Bộ luật Lao động và Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ (bao gồm các trường hợp thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động; thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm; thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động) mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động.

2. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc kinh phí hoạt động của người sử dụng lao động.

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn số 784/PC-TTĐT thì trường hợp người sử dụng lao động sắp xếp lại doanh nghiệp, thu hẹp sản xuất, giảm sản lượng, thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động, cắt giảm nhân sự làm ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động, trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động; nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc kinh phí hoạt động của người sử dụng lao động.Theo nội dung tại công văn số 784/PC-TTĐT nêu trên thì trường hợp công ty chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động bị mất việc làm là không đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Cổng thông tin điện tử Chính phủ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống
Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4586/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4586/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2015
Ngày hiệu lực09/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4586/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ mất việc làm người lao động 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4586/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ mất việc làm người lao động 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4586/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành09/11/2015
        Ngày hiệu lực09/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4586/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ mất việc làm người lao động 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4586/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ mất việc làm người lao động 2015

            • 09/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực