Công văn 4587/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4587/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về rà soát, xác định nhu cầu hỗ trợ Trung tâm dịch vụ việc làm thông qua Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4587/LĐTBXH-KHTC rà soát xác định nhu cầu hỗ trợ trung tâm dịch vụ việc làm 2015


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4587/LĐTBXH-KHTC
V/ rà soát, xác định nhu cầu hỗ trợ các Trung tâm dịch vụ việc làm thông qua CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Việc làm

Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) nhận được công văn số 8756/BKHĐT-LĐVX ngày 29/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Định; công văn số 1323/UBND-KTTH ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về điều chỉnh nội dung đăng ký Dự án Phát triển thị trường lao động và việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 (công văn và hồ sơ gi kèm theo). Ngày 30/10/2015, Bộ đã có công văn số 4451/LĐTBXH-KHTC đnghị Cục Việc làm thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận.

Bộ yêu cầu Cục Việc làm thẩm định Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Kiên Giang, Bình Định, Bình Thuận, Phú Thọ theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp tại Tờ trình số 198/KHTC-KH ngày 30/10/2015 và công văn số 199/KHTC-KH ngày 02/11/2015 của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Ý kiến thẩm định của Cục Việc làm gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trong ngày 10/11/2015 để tổng hp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4587/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4587/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2015
Ngày hiệu lực09/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4587/LĐTBXH-KHTC rà soát xác định nhu cầu hỗ trợ trung tâm dịch vụ việc làm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4587/LĐTBXH-KHTC rà soát xác định nhu cầu hỗ trợ trung tâm dịch vụ việc làm 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4587/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành09/11/2015
        Ngày hiệu lực09/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4587/LĐTBXH-KHTC rà soát xác định nhu cầu hỗ trợ trung tâm dịch vụ việc làm 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4587/LĐTBXH-KHTC rà soát xác định nhu cầu hỗ trợ trung tâm dịch vụ việc làm 2015

              • 09/11/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/11/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực