Công văn 4588/BTTTT-KHTC

Công văn 4588/BTTTT-KHTC năm 2017 về công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4588/BTTTT-KHTC 2017 công bố định mức kinh tế kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4588/BTTTT-KHTC
V/v công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Sở TTTT, Sở TC, Sở KHĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tổ chức chính trị - xã hội.

Ngày 15/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2331/QĐ-BTTTT công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin; Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin đã được đăng tải trên Cng thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông (http://mic.gov.vn).

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo Quý cơ quan, đơn vị được biết, sử dụng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC(250)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4588/BTTTT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4588/BTTTT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4588/BTTTT-KHTC

Lược đồ Công văn 4588/BTTTT-KHTC 2017 công bố định mức kinh tế kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4588/BTTTT-KHTC 2017 công bố định mức kinh tế kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4588/BTTTT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành18/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4588/BTTTT-KHTC 2017 công bố định mức kinh tế kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4588/BTTTT-KHTC 2017 công bố định mức kinh tế kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin

             • 18/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực