Công văn 4589/TCHQ-GSQL

Công văn 4589/TCHQ-GSQL năm 2020 về tái xuất phế liệu tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4589/TCHQ-GSQL 2020 Rà soát quản lý tái xuất phế liệu tồn đọng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4589/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất phế liệu tồn đọng

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua theo dõi, rà soát công tác quản lý các container phế liệu đang tồn đọng tại cảng biển trên phạm vi toàn quốc, hiện nay, phát sinh một số Hãng tàu/Đại lý hãng tàu có văn bản đề nghị cơ quan Hải quan được thực hiện tái xuất các container phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam đang tồn đọng tại cảng biển, để việc tái xuất container phế liệu tồn đọng đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, đúng đối tượng, đồng thời việc quay vòng vỏ container không gặp vướng mắc trong công tác kiểm tra, kiểm soát phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lập danh sách số container, số seal và danh sách các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu đề nghị thực hiện tái xuất, báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan để rà soát danh sách các container phế liệu không đáp ứng điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam và thiết lập các tiêu chí quản lý.

2. Sau khi rà soát và thiết lập các tiêu chí quản lý, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện giám sát việc tái xuất container phế liệu tồn đọng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4589/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4589/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2020
Ngày hiệu lực08/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(10/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4589/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 4589/TCHQ-GSQL 2020 Rà soát quản lý tái xuất phế liệu tồn đọng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4589/TCHQ-GSQL 2020 Rà soát quản lý tái xuất phế liệu tồn đọng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4589/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrần Đức Hùng
        Ngày ban hành08/07/2020
        Ngày hiệu lực08/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (10/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4589/TCHQ-GSQL 2020 Rà soát quản lý tái xuất phế liệu tồn đọng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4589/TCHQ-GSQL 2020 Rà soát quản lý tái xuất phế liệu tồn đọng

              • 08/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực