Công văn 459/BXD-TTr

Công văn 459/BXD-TTr hướng dẫn áp dụng Nghị định 23/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 459/BXD-TTr hướng dẫn áp dụng Nghị định 23/2009/NĐ-CP


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/BXD-TTr
V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 23/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 8684/SXD-TT ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ và Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 8684/SXD-TT Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hành vi mở cửa sổ mặc dù không đúng với bản vẽ thiết kế, nhưng chưa được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD - là căn cứ để áp dụng xử phạt hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP, nên không bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép.

Tuy nhiên, nếu việc mở cửa sổ không phù hợp với quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng, có thể áp dụng khoản 6 Điều 14 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thi công xây dựng công trình sai quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng.

Trường hợp việc chủ đầu tư mở cửa sổ của công trình mà không vi phạm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng thì không xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng Thanh tra Xây dựng áp dụng đúng quy định pháp luật để xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 459/BXD-TTr

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 459/BXD-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/03/2012
Ngày hiệu lực 26/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 459/BXD-TTr

Lược đồ Công văn 459/BXD-TTr hướng dẫn áp dụng Nghị định 23/2009/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 459/BXD-TTr hướng dẫn áp dụng Nghị định 23/2009/NĐ-CP
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 459/BXD-TTr
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành 26/03/2012
Ngày hiệu lực 26/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 459/BXD-TTr hướng dẫn áp dụng Nghị định 23/2009/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Công văn 459/BXD-TTr hướng dẫn áp dụng Nghị định 23/2009/NĐ-CP

  • 26/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực