Công văn 4595/BTC-ĐT

Công văn 4595/BTC-ĐT về thanh toán vốn dự án khởi công mới thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4595/BTC-ĐT thanh toán vốn dự án khởi công mới thuộc chương trình mục


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4595/BTC-ĐT
V/v thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương.

Tại văn bản số 1376/VPCP-KTTH ngày 20/02/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau: “Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại công văn số 209/UBND-TH nói trên và tổng hợp tình hình thực hiện ở các địa phương về triển khai thực hiện các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 để đề xuất biện pháp xử lý chung cho các địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định...”

Để có căn cứ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương báo cáo việc triển khai thực hiện các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 bao gồm các nội dung sau:

- Tình hình phân bổ và giải ngân vốn các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 đến hết ngày 30/3/2013;

- Các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân (hồ sơ thanh toán, thời hạn thanh toán...);

- Kiến nghị, đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc và phương án xử lý đối với số vốn kế hoạch năm 2012 còn lại chưa giải ngân (nếu có).

Thời gian gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 30/4/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Kho bạc Nhà nước;
- Sở Tài chính tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, ĐT(145)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Thuộc tính Công văn 4595/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4595/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2013
Ngày hiệu lực12/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4595/BTC-ĐT thanh toán vốn dự án khởi công mới thuộc chương trình mục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4595/BTC-ĐT thanh toán vốn dự án khởi công mới thuộc chương trình mục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4595/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành12/04/2013
        Ngày hiệu lực12/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4595/BTC-ĐT thanh toán vốn dự án khởi công mới thuộc chương trình mục

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4595/BTC-ĐT thanh toán vốn dự án khởi công mới thuộc chương trình mục

              • 12/04/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/04/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực