Công văn 4595/BTC-TCT

Công văn số 4595/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc giảm tiền thuê đất trong trường hợp nộp trước tiền thuê đất một lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu tiên

Nội dung toàn văn Công văn 4595/BTC-TCT giảm tiền thuê đất trong trường hợp nộp trước tiền thuê đất một lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu tiên


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4595/BTC-TCT
V/v: giảm tiền thuê đất nộp  01 lần cho nhiều năm

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế các tỉnh, thành phố Trực Thuộc TW

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1590/CT-ĐTNN ngày 30/12/2005 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng phản ánh vướng mắc về việc giảm tiền thuê đất trong trường hợp nộp trước tiền thuê đất một lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu tiên, trước ngày Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành (ngày 15/02/2006), Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo quy định tại Mục III, Phần C Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì:

- Kể từ ngày 15/02/2006 (ngày Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành), trường hợp doanh nghiệp nộp trước tiền thuê đất 01 lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu không thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

- Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trước ngày 15/02/2006 đã nộp trước tiền thuê đất một lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu thì vẫn áp dụng theo quy định tại Điểm 6, Điều 8 Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Ban hành kèm theo Quyết định 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW biết và thực hiện./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4595/BTC-TCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4595/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/04/2006
Ngày hiệu lực 06/04/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4595/BTC-TCT

Lược đồ Công văn 4595/BTC-TCT giảm tiền thuê đất trong trường hợp nộp trước tiền thuê đất một lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu tiên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4595/BTC-TCT giảm tiền thuê đất trong trường hợp nộp trước tiền thuê đất một lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu tiên
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4595/BTC-TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 06/04/2006
Ngày hiệu lực 06/04/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4595/BTC-TCT giảm tiền thuê đất trong trường hợp nộp trước tiền thuê đất một lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu tiên

Lịch sử hiệu lực Công văn 4595/BTC-TCT giảm tiền thuê đất trong trường hợp nộp trước tiền thuê đất một lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu tiên

  • 06/04/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/04/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực