Công văn 46/BXD-KHCN

Công văn 46/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 11/2009/TT-BXD liên quan đến mặt hàng kính nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 46/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 11/2009/TT-BXD


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 46/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến mặt hàng kính nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Quốc tế RETURN GOLD;
- Công ty TNHH Căn Viên;
- Công ty Cổ phần OMEXEY (Việt Nam);
- Công ty TNHH SANG SHUN;
- Công ty TNHH LODE STAR;
- Công ty TNHH CHEN FOUNDER

 

Bộ Xây dựng nhận được một số văn bản của một số công ty tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, gồm: số 40/CV-RG ngày 30/12/2010 của công ty TNHH Quốc tế RETURN GOLD, số 04/CV-CV của công ty TNHH Căn Viên, văn bản của công ty Cổ phần OMEXEY (Việt Nam), công ty TNHH SANG SHUN, công ty TNHH LODE STAR và công ty TNHH CHEN FOUNDER cùng đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 của Bộ Xây dựng liên quan đến sản xuất, xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá có sử dụng mặt hàng kính nhập khẩu. Sau khi xem xét các văn bản, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

Các tổ chức, cá nhân là nhà nhập khẩu các sản phẩm kính xây dựng nêu tại Bảng danh mục như quy định tại Điều 3 của Thông tư số 11/2009/TT-BXD, phải áp dụng các quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng được quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 11/2009/TT-BXD. Do đó, doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng kính làm nguyên liệu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu phải thực hiện quy định như nêu trên.

Sản phẩm, hàng hoá được gia công, sản xuất khi xuất khẩu được áp dụng quy định về quản lý chất lượng tại Điều 32 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Điều 9, Điều 10 tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để báo cáo);
- Vụ VLXD;
- Cục Hải quan Bình Dương;
- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 46/BXD-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu46/BXD-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2011
Ngày hiệu lực27/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 46/BXD-KHCN

Lược đồ Công văn 46/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 11/2009/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 46/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 11/2009/TT-BXD
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu46/BXD-KHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Trung Hòa
       Ngày ban hành27/01/2011
       Ngày hiệu lực27/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 46/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 11/2009/TT-BXD

          Lịch sử hiệu lực Công văn 46/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 11/2009/TT-BXD

          • 27/01/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/01/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực