Công văn 46/BXD-QLN

Công văn số 46/BXD-QLN về việc tăng vốn, bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH một thành viên quản lý Sao Mới do Bộ xây dựng ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 46/BXD-QLN tăng vốn, bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH một thành viên quản lý Sao Mới


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 46/BXD-QLN
V/v. Tăng vốn, bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH một thành viên quản lý Sao Mới.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 5493/SKHĐT-DN ngày 07/9/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc giải thích pháp luật có liên quan tới việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH một thành viên quản lý Sao Mới đề nghị xin bổ sung hoạt động kinh doanh bất động sản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại tiết a Khoản 1 Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động cho phép tổ chức, cá nhân (kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài) được phép đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh. Nội dung đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo quy định tại Điều 18 của Luật Kinh doanh bất động sản, cụ thể là:

“ Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản được đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo các hình thức sau đây:

a- Đầu tư xây dựng mới nhà, công trình xây dựng;

b- Đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà, công trình xây dựng có sẵn.” 

2. Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản được thực hiện theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản. Trong đó đối với tổ chức, cá nhân trong nước thì được phép thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại, tuy nhiên đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì không được phép thực hiện hoạt động thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại.

3. Đối chiếu với Hồ sơ xin điều chỉnh nội dung kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên quản lý Sao Mới (kèm theo công văn trên) thì Công ty không được phép thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại nhưng được phép bổ sung hoạt động dịch vụ quản lý bất động sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 của Luật Kinh doanh bất động sản:

“ Nội dung kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản bao gồm:

a- Bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản theo uỷ quyền của chủ sở hữu, chủ sử dụng đất bất động sản;

b- Cung cấp các dịch vụ bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của bất động sản;

c- Thực hiện bảo trì, sửa chữa bất động sản

d- Quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng bất động sản của khách hàng theo đúng công năng, thiết kế và hợp đồng;

đ- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng, với Nhà nước theo uỷ quyền của chủ sở hữu, chủ sử dụng bất động sản.”

4. Nếu Công ty TNHH Sao Mới thực hiện đăng ký bổ sung hoạt động dịch vụ quản lý toà nhà tại số 33 Ter Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh thì phải được chủ sở hữu đồng ý uỷ quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật và phải có hợp đồng thoả thuận với chủ sở hữu về nội dung, phạm vi quản lý, quyền và nghĩa vụ của các bên và giá dịch vụ quản lý bất động sản theo quy định tại Khoản 3 Điều 66 của Luật Kinh doanh bất động sản.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&ĐT;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Liên (để b/c);
- Vụ Xây lắp, Vụ PC (BXD);
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Ninh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 46/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu46/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2007
Ngày hiệu lực05/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 46/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 46/BXD-QLN tăng vốn, bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH một thành viên quản lý Sao Mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 46/BXD-QLN tăng vốn, bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH một thành viên quản lý Sao Mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu46/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trọng Ninh
        Ngày ban hành05/10/2007
        Ngày hiệu lực05/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 46/BXD-QLN tăng vốn, bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH một thành viên quản lý Sao Mới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 46/BXD-QLN tăng vốn, bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH một thành viên quản lý Sao Mới

              • 05/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực