Công văn 46/QHTVLNNL

Công văn 46/QHTVLNNL thực hiện quy định về thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước do Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 46/QHTVLNNL thực hiện quy định về thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM
NGOÀI NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 46/QHTVLNN
V/v thực hiện các quy định về thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ - đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài định kỳ hàng quý, năm phải lập báo cáo quyết toán và thu nộp tiền đóng góp Quỹ theo đúng quy định. Riêng đối với các báo cáo quyết toán năm, chậm nhất là cuối quý I năm sau, doanh nghiệp phải hoàn thành việc đóng góp và lập báo cáo quyết toán gửi về Quỹ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có trách nhiệm đề nghị Quỹ cấp Giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, cấp tài liệu bồi dưỡng kiến thức kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn tình trạng các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các quy định về thu, nộp tiền đóng góp Quỹ theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008. Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về thu nộp tiền đóng góp Quỹ, đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

1. Lập, nộp báo cáo quyết toán và thu nộp tiền đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước:

- Rà soát việc thực hiện báo cáo quyết toán, thu nộp tiền đóng góp Quỹ của các năm trước và năm 2012, đối với những doanh nghiệp chưa hoàn thành đầy đủ việc báo cáo quyết toán và thu nộp tiền đóng góp Quỹ, thực hiện dứt điểm việc báo cáo và đóng góp đầy đủ số tiền còn thiếu về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước;

- Tiếp tục thực hiện việc lập, nộp báo cáo quyết toán và thu nộp tiền đóng góp Quỹ quý I năm 2013.

2. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Để người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài tham gia đóng góp Quỹ đều được cấp Giấy chứng nhận tham gia đóng góp Quỹ, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đề nghị doanh nghiệp có văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận gửi về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, theo hướng dẫn tại Công văn số 29/QHTVLNN-BĐH ngày 28/8/2008 của Ban điều hành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước về việc cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

3. Đăng ký cấp, phát tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hiện nay, Quỹ đang có tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với thị trường: Malaysia, Ả rập xê út, Macau và U.A.E để cấp miễn phí cho người lao động. Để đảm bảo quyền lợi và người lao động có tài liệu học tập, Quỹ đề nghị doanh nghiệp có văn bản đăng ký cấp tài liệu bồi dưỡng kiến thức cho người lao động theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Mục II, Thông tư Liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008. Doanh nghiệp chỉ đề nghị cấp những tài liệu Quỹ đã có và đối với thị trường mà doanh nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Doanh nghiệp có thể nhận trực tiếp tài liệu tại Quỹ hoặc đề nghị Quỹ chuyển qua đường Bưu điện sau khi đã có văn bản đề nghị xin cấp.

Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh, doanh nghiệp liên hệ về Quỹ theo số điện thoại: 04.39387273 hoặc 04.38249517, máy lẻ 505; 506 để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thú trưởng Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Vụ KH-TC;
- Cục QLLĐNN;
- Lưu: VT, Quỹ HTVLNN.

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Ngọc Quỳnh

 

Thuộc tính Công văn 46/QHTVLNNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu46/QHTVLNNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2013
Ngày hiệu lực26/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước

Lược đồ Công văn 46/QHTVLNNL thực hiện quy định về thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 46/QHTVLNNL thực hiện quy định về thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu46/QHTVLNNL
        Cơ quan ban hànhQuỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
        Người kýNguyễn Ngọc Quỳnh
        Ngày ban hành26/04/2013
        Ngày hiệu lực26/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 46/QHTVLNNL thực hiện quy định về thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 46/QHTVLNNL thực hiện quy định về thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm

           • 26/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực