Công văn 4600/TCHQ-GSQL

Công văn 4600/TCHQ-GSQL năm 2016 về người khai hải quan là người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4600/TCHQ-GSQL người khai hải quan là người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4600/TCHQ-GSQL
V/v người khai hải quan là người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 769/HQTN-NV ngày 10/5/2016 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc vướng mắc người khai hải quan hàng quá cảnh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 241 Luật Thương mại năm 2005 thì quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh. Trong đó, có bao gồm việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh.

Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 thì người khai hải quan có bao gồm người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa.

Như vậy, trường hợp người khai hải quan là người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Luật Thương mại thì được thay mặt chủ hàng thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp “người khai” tờ khai vận chuyển độc lập hàng hóa quá cảnh không đồng thời là “người vận chuyển” (người thực hiện dịch vụ quá cảnh) thì “người khai” phải được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4600/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4600/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2016
Ngày hiệu lực25/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4600/TCHQ-GSQL người khai hải quan là người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4600/TCHQ-GSQL người khai hải quan là người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4600/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành25/05/2016
        Ngày hiệu lực25/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4600/TCHQ-GSQL người khai hải quan là người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4600/TCHQ-GSQL người khai hải quan là người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa 2016

            • 25/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực