Công văn 4600/TCT-CS

Công văn 4600/TCT-CS năm 2015 về xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4600/TCT-CS xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4600/TCT-CS
V/v Xử phạt vi phạm hành chính đi với phí bảo vệ môi trường.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nng.

Trả lời Công văn số 2666/CT-KTT2 ngày 12/8/2015 của Cục Thuế thành phĐà Nẵng về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định v các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thm quyn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

2. Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến quản lý nhà nước v giá, phí, lệ phí, hóa đơn được quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ thì áp dụng quy định tại các Nghị định đó đ xử phạt.”

- Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Điều 22, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn:

“Điều 22. Hành vi vi phạm quy định đăng ký, kê khai phí, lệ phí

1. Phạt cảnh cáo trong trường hợp vi phạm lần đầu đi với hành vi đăng ký, kê khai chậm thời hạn theo quy định pháp luật phí, lệ phí.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đng trong trường hợp vi phạm từ lần thứ hai trở đi đối với hành vi đăng ký, kê khai chậm thời hạn theo quy định pháp luật phí, lệ phí.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đng đi với hành vi khai không đúng, khai không đủ các khoản mục quy định trong các tờ khai thu, nộp phí, lệ phí hay trong tài liệu kế toán đ cung cấp cho cơ quan quản nhà nước theo quy định.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đi với hành vi không đăng ký, kê khai thu, nộp phí, lệ phí với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

- Tại Điều 1, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định v xử phạt vi phạm hành chính v thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đi tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

1. Phạm vi điều chỉnh

Chương này quy định về hành vi vi phạm hành chính v thuế, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyn xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính v thuế.

Vi phạm hành chính về thuế bao gồm vi phạm quy định của Luật quản thuế, Luật sửa đổi, b sung một s điều của Luật quản lý thuế (sau đây gọi là Luật quản lý thuế) đối với: Các loại thuế; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tin sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Nghị định này không áp dng đi với vi phm hành chính v phí, l phí, hóa đơn và vi phạm hành chính về thuế đi với hàng hóa xut khu, nhập khẩu.”

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nng áp dụng Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ trong xử phạt các hành vi vi phạm về kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường với hoạt động khai thác khoáng sản.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST- BTC;
- Cục QLCS;
- Vụ KK&KTT (01b);
- Vụ PC-TCT (01b);
- Lưu: VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4600/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4600/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực05/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4600/TCT-CS xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4600/TCT-CS xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4600/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành05/11/2015
        Ngày hiệu lực05/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4600/TCT-CS xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4600/TCT-CS xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường 2015

           • 05/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực