Công văn 4604/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4604/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về rà soát, xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4604/LĐTBXH-KHTC rà soát xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước 2015


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4604/LĐTBXH-KHTC
V/v rà soát, xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng NSNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Tổng cục Dạy nghề;
- Cục Việc làm;
- Cục Quản lý lao động ngoài nước;
- Cục Bảo trợ xã hội;
- Cục Phòng chống tệ nạn xã hội;
- Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;
- Cục Người có công;
- Cục An toàn lao động.

Thực hiện Quyết định số 633/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2015 và Quyết định số 773/QĐ-LĐTBXH ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng về việc triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, giao nhiệm vụ cho các đơn vị quản lý nhà nước xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực được giao, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Đến nay, các đơn vị đã dự thảo danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước gửi về Bộ. Tuy nhiên, theo góp ý của BTài chính tại công văn số 15405/BTC-HCSN ngày 27/10/2015 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thì đề xuất của các đơn vị chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, Bộ yêu cầu các đơn vị hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý, gồm:

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công được NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí (có thuyết minh cơ sở pháp lý để đưa ra đề xuất).

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công được NSNN hỗ trợ chi phí theo lộ trình tính đủ chi phí trong giá dịch vụ sự nghiệp công.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 12/11/2015 để tổng hp gửi các cơ quan chức năng tham gia ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để ch đạo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4604/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4604/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2015
Ngày hiệu lực10/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4604/LĐTBXH-KHTC rà soát xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4604/LĐTBXH-KHTC rà soát xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4604/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành10/11/2015
        Ngày hiệu lực10/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4604/LĐTBXH-KHTC rà soát xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4604/LĐTBXH-KHTC rà soát xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước 2015

              • 10/11/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/11/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực