Công văn 4606/VPCP-KTN

Công văn 4606/VPCP-KTN năm 2014 triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống quốc lộ trọng yếu trên cả nước - Giai đoạn 1 áp dụng đối với quốc lộ 1” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4606/VPCP-KTN 2014 Ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống quốc lộ 1


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4606/VPCP-KTN
V/v triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống quốc lộ trọng yếu trên cả nước - Giai đoạn 1 áp dụng đối với quốc lộ 1”.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 4074/TTr-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2014), Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2694/BKHĐT-KCHTĐT ngày 06 tháng 5 năm 2014), Bộ Tài chính (Công văn số 6504/BTC-ĐT ngày 19 tháng 5 năm 2014), Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Bộ Công an (Công văn số 2028/C61-C67 ngày 19 tháng 5 năm 2014), Bộ Thông tin và Truyền thông (Công văn số 1273/BTTTT-THH ngày 07 tháng 5 năm 2014) về việc triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống quốc lộ trọng yếu trên cả nước - Giai đoạn 1 áp dụng đối với quốc lộ 1”. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương triển khai thực hiện Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống quốc lộ trọng yếu trên cả nước - Giai đoạn 1 áp dụng đối với quốc lộ 1. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các công văn nêu trên để hoàn chỉnh Dự án, trong đó lưu ý nâng cao khả năng sử dụng dùng chung hạ tầng thông tin và chia sẻ, phối hợp thông tin với các ngành liên quan; tổ chức thẩm định, phê duyệt Dự án theo thẩm quyền, đảm bảo hiệu quả đầu tư và phù hợp với tiến độ hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng toàn tuyến quốc lộ 1.

2. Về nguồn vốn thực hiện: Ưu tiên phương án đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Trường hợp phải sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ Giao thông vận tải rà soát tình hình sử dụng vốn của các dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 1, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CA, TTTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, KGVX;
Lưu: VT, KTN (3). Hong (31 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4606/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4606/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2014
Ngày hiệu lực20/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4606/VPCP-KTN 2014 Ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống quốc lộ 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4606/VPCP-KTN 2014 Ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống quốc lộ 1
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4606/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành20/06/2014
        Ngày hiệu lực20/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4606/VPCP-KTN 2014 Ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống quốc lộ 1

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4606/VPCP-KTN 2014 Ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống quốc lộ 1

              • 20/06/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/06/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực