Công văn 4607/TCTHADS-VP

Công văn 4607/TCTHADS-VP năm 2014 thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4607/TCTHADS-VP năm 2014 thực hiện pháp luật thi đua khen thưởng


BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4607/TCTHADS-VP
V/v thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận sơ bộ của Đoàn Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng của Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương tại một số cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, Tổng cục yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 2928/KH-TCTHADS ngày 18/9/2014 của Tổng cục về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 tới toàn thể CBCC, người lao động trong các đơn vị trực thuộc.

2. Khẩn trương kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ sở, trong đó, Chủ tịch Hội đồng phải là Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố, bảo đảm nguyên tắc: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị.

3. Rà soát, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng; Quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.

4. Khi tiến hành bình xét, đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước như “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và Huân chương các loại, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng phải tiến hành bỏ phiếu kín. Việc bỏ phiếu với các danh hiệu khác thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ sở. Tập thể, cá nhân được Hội đồng lựa chọn, đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên phải đạt đủ số phiếu đồng ý theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ sở.

5. Thực hiện việc bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tại Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ sở theo đúng trình tự từ thấp đến cao; đảm bảo tỷ lệ giữa Lãnh đạo quản lý với CBCC, người lao động trực tiếp. Ví dụ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh A có số cán bộ là lãnh đạo Cục, các phòng thuộc Cục, các Chi cục trực thuộc chiếm 20% tổng số CBCC, người lao động, khi bình xét khen thưởng, chỉ được đề nghị không quá 20% số cán bộ quản lý trên tổng số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được công nhận hoặc đề nghị công nhận.

6. Lập và mở Sổ ghi Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng theo đúng quy định. Biên bản các cuộc họp của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng phải ghi chép đầy đủ diễn biến cuộc họp, được thông qua cho các thành viên Hội đồng nghe, có chữ ký của Thư ký và người chủ trì cuộc họp. Khi trích biên bản cuộc họp để gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp trên phải đảm bảo trích theo đúng trình tự xét tại cuộc họp, không trích từ danh hiệu cao đến danh hiệu thấp.

Nhận được Công văn này, đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Văn phòng Tổng cục (ĐT: 0462739596) để được hướng dẫn, giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ TĐKT Bộ Tư pháp (để p/h);
- TT các đơn vị thuộc Tổng cục;
- Lưu VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Lương Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4607/TCTHADS-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4607/TCTHADS-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2014
Ngày hiệu lực18/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4607/TCTHADS-VP

Lược đồ Công văn 4607/TCTHADS-VP năm 2014 thực hiện pháp luật thi đua khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4607/TCTHADS-VP năm 2014 thực hiện pháp luật thi đua khen thưởng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4607/TCTHADS-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thi hành án dân sự
        Người kýMai Lương Khôi
        Ngày ban hành18/11/2014
        Ngày hiệu lực18/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4607/TCTHADS-VP năm 2014 thực hiện pháp luật thi đua khen thưởng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4607/TCTHADS-VP năm 2014 thực hiện pháp luật thi đua khen thưởng

           • 18/11/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực