Công văn 4608/BCT-ĐTĐL

Công văn 4608/BCT-ĐTĐL năm 2016 hướng dẫn ngừng cấp điện theo quy định của Luật Xây dựng do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4608/BCT-ĐTĐL hướng dẫn ngừng cấp điện theo Luật Xây dựng 2016


B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4608/BCT-ĐTĐL
V/v hướng dn ngừng cấp điện theo quy định của Luật Xây dựng

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Khoản 5 Điều 67 Luật Xây dựng năm 2003Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự đô thị (Nghị định số 180/2007/NĐ-CP) quy định: Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm: Thông báo cho cơ quan có thm quyn không cung cấp dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các hoạt động dịch vụ khác đi với những công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giy phép hoặc công trình xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. Theo đó, khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị điện lực có trách nhiệm ngừng cung cấp điện đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm xây dựng. Đ thực hiện quy định của Luật Xây dựng, Bộ Công Thương đã hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định Điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (Thông tư số 30/2013/TT-BCT).

Ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, trong đó không quy định cơ quan có thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện nước đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hoạt động xây dựng và đến nay Nghị định số 180/2007/NĐ-CP chưa được thay thế. Vì vậy, hiện nay các đơn vị điện lực đang vướng mắc khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện ngừng cung cấp điện cho các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật xây dựng.

Sau khi xem xét ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội và một số Sở Công Thương đề nghị hướng dẫn việc ngừng cấp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật Xây dựng; trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng (tại Công văn số 871/BXD-TTr ngày 13 tháng 5 năm 2016 về việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện khi xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng), Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể như sau:

Do Luật Xây dựng năm 2014 không quy định, nên trong thời gian chờ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 626/BXD-TTr ngày 30 tháng 3 năm 2015 báo cáo Chính phủ quyết định đình chỉ thực hiện quy định về việc ngừng cấp điện đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trật tự xây dựng. Vì vậy, đ đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Xây dựng năm 2014, các đơn vị điện lực không thực hiện ngừng cấp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật Xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 30/2013/TT-BCT.

Bộ Công Thương đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ph biến nội dung Công văn này tới các cơ quan chuyên môn có liên quan tại địa phương để phối hợp thực hiện; các Sở Công Thương ph biến, hướng dẫn các đơn vị điện lực không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoạt động trên địa bàn đthực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương (Cục Điều Tiết điện lực) để hướng dẫn hoặc trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b
/c);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Các Tổng công ty Điện lực (để thực hiện);
- Các Công ty Điện lực tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4608/BCT-ĐTĐL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4608/BCT-ĐTĐL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4608/BCT-ĐTĐL hướng dẫn ngừng cấp điện theo Luật Xây dựng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4608/BCT-ĐTĐL hướng dẫn ngừng cấp điện theo Luật Xây dựng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4608/BCT-ĐTĐL
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4608/BCT-ĐTĐL hướng dẫn ngừng cấp điện theo Luật Xây dựng 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4608/BCT-ĐTĐL hướng dẫn ngừng cấp điện theo Luật Xây dựng 2016

           • 27/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực