Công văn 4609/TCT-KK

Công văn 4609/TCT-KK năm 2015 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn kê khai sai do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4609/TCT-KK khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn kê khai sai 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4609/TCT-KK
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn kê khai sai

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 1473/CT-HCQTTVAC ngày 03/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc vướng mắc liên quan đến khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn kê khai sai, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 và khoản 3, Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập.

Căn cứ khoản 7, Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trường hp Chi nhánh Công ty Asia Packing Industries Việt Nam tại Miền Bắc đã kê khai khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn số 0000037 ngày 02/01/2013, sau đó bên bán và bên mua tiến hành thu hồi hóa đơn số 0000037 và xuất thay thế bằng hóa đơn số 0000044 ngày 25/2/2013. Việc thay thế hóa đơn này không làm thay đổi số tiền hàng và tiền thuế GTGT. Đ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 1473/CT-HCQTTVAC ngày 03/7/2015 cho phép đơn vị được hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn số 0000044 ngày 25/2/2013. Tuy nhiên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh kiểm tra xác minh lại giữa hóa đơn photo và bản gốc của hóa đơn số 0000037 để đảm bảo đủ điều kiện, tính chính xác của hóa đơn và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về kê khai thuế của đơn vị theo quy định.

Ngoài ra, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tiến hành xác định lại điều kiện về trường hp hoàn thuế GTGT của Chi nhánh Công ty Asia Packing Industries Việt Nam tại Miền Bắc nếu đơn vị thực hiện kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT của hóa đơn số 0000037 ngày 02/01/2013 tại kỳ kê khai tháng 01/2013. Nếu sau khi điều chỉnh giảm mà phát sinh dương số thuế phải nộp của kỳ tính thuế điều chỉnh thì đơn vị không đủ điều kiện hoàn lũy kế âm 3 tháng liên tục và phải thực hiện thu hồi hoàn thuế, đồng thời xử phạt vi phạm về thuế theo quy định. Trường hợp sau khi điều chỉnh giảm mà vẫn phát sinh số thuế còn được khấu trừ lũy kế 3 tháng liên tục trở lên và đảm bảo đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định thì thực hiện theo đề xuất của Cục Thuế nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ: CS; PC;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4609/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4609/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực05/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4609/TCT-KK khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn kê khai sai 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4609/TCT-KK khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn kê khai sai 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4609/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành05/11/2015
        Ngày hiệu lực05/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4609/TCT-KK khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn kê khai sai 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4609/TCT-KK khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn kê khai sai 2015

            • 05/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực