Công văn 461/VP-T30

Công văn 461/VP-T30 hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 461/VP-T30 hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính Bộ thủ tục


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 461/VP-T30 
V/v hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Căn cứ công văn 57/CCTTHC ngày 23/02/2010 của Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính vào CSDL quốc gia về thủ tục hành chính;

Văn phòng Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và hoàn thành việc cập nhật liên tục, thường xuyên đối với hồ sơ văn bản QPPL, hồ sơ TTHC mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế; hết hiệu lực thi hành; hủy bỏ, bãi bỏ (sau đây gọi chung là sửa đổi), cụ thể như sau:

1. Đối với những TTHC mới được ban hành hoặc TTHC đã có trong Bộ TTHC của Bộ cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, trong thời hạn tối đa 07 ngày kể từ ngày văn bản QPPL quy định về TTHC có hiệu lực thi hành, đơn vị có trách nhiệm rà soát, kê khai nội dung TTHC vào Biểu mẫu 1( Biểu mẫu thống kê giai đoạn I gửi kèm công văn 125/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/11/2008, các cơ quan đơn vị có thể download tại: http://thutuchanhchinh.vn/index.php/document/departement/3?page=3)

2. Đối với những TTHC đã có trong Bộ TTHC của Bộ nhưng hết hiệu lực thi hành do văn bản QPPL quy định về TTHC hết hiệu lực hoặc bị hủy bỏ, bãi bỏ, trong thời hạn tối đa 07 ngày đơn vị có trách nhiệm gửi công văn thông báo cho Tổ công tác 30 của Bộ để trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định công bố TTHC đã hết hiệu lực thi hành.

3. Đối với những TTHC do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng thống kê thiếu, chưa được công bố, đơn vị có trách nhiệm kê khai bổ sung và thông báo cho Tổ công tác 30 của Bộ để cập nhật.

Sau khi rà soát, thống kê và điền Biểu mẫu 1, đề nghị đơn vị có công văn thông báo ( mẫu tại phụ lục đính kèm), kèm Biểu mẫu 1, file mềm văn bản QPPL quy định về TTHC gửi Tổ công tác 30 của Bộ thẩm định, tổng hợp và dự thảo Quyết định công bố TTHC sửa đổi trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành. Toàn bộ nội dung công bố trong Quyết định trên sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
-Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
-Thành viên T30;
-Lưu VP, T30. NTTH.25 

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Phát
Tổ trưởng Tổ công tác 30

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 461/VP-T30

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu461/VP-T30
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2010
Ngày hiệu lực19/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 461/VP-T30

Lược đồ Công văn 461/VP-T30 hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính Bộ thủ tục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 461/VP-T30 hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính Bộ thủ tục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu461/VP-T30
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Trọng Phát
        Ngày ban hành19/11/2010
        Ngày hiệu lực19/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 461/VP-T30 hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính Bộ thủ tục

         Lịch sử hiệu lực Công văn 461/VP-T30 hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính Bộ thủ tục

         • 19/11/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/11/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực