Công văn 4610/TCHQ-GSQL

Công văn số 4610/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4610/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa chuyển cửa khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4610/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1013/CHQ-NV ngày 10/5/2007 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về đề nghị đơn vị làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, căn cứ qui định tại Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, mục 5, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được đưa vào Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Trước mắt, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 852/TCHQ-GSQL ngày 06/02/2007 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ;
- Lưu: VT; GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4610/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4610/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2007
Ngày hiệu lực13/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4610/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa chuyển cửa khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4610/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa chuyển cửa khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4610/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành13/08/2007
        Ngày hiệu lực13/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4610/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa chuyển cửa khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4610/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa chuyển cửa khẩu

         • 13/08/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/08/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực