Công văn 4613/TCT-KK

Công văn 4613/TCT-KK năm 2019 về việc khôi phục mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4613/TCT-KK 2019 việc khôi phục mã số thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4613/TCT-KK
V/v xử lý và trả lời kiến nghị của người nộp thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần DVTM và XNK Trung Thành
(Địa chỉ: Số 17B ngách 3/83 tổ 45 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phHà Nội)

Tổng cục Thuế được Bộ Tài chính phân công xử lý công văn số 9914/VPCP-ĐMDN ngày 31/10/2019 của Văn phòng Chính phủ đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần DVTM và XNK Trung Thành (sau đây gọi là Doanh nghiệp) về việc khôi phục mã số thuế. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 16, Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

“Điều 16. Các trường hợp, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Việc chm dứt hiệu lực mã sthuế theo quy định tại Điều 29 Luật quản lý thuế, cụ thể:

1. Các trường hợp chm dứt hiệu lực mã số thuế

a) Đi với doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản;

- Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất);

Điều 20. Khôi phục mã số thuế

1. Các trường hợp khôi phục mã số thuế

a) Người nộp thuế là tổ chức kinh tế hoặc tổ chức khác bị cơ quan có thẩm quyn thu hi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương, cơ quan thuế đã chm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, nhưng sau đó cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương.

b) Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tchức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; cơ quan quản lý nhà nước khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương, người nộp thuế có văn bản đnghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế và cam kết thanh toán các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

c) Người nộp thuế là tchức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đã có h sơ chm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng chưa được cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đề nghị được tiếp tục hoạt động trở lại.

d) Cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc trường hợp phải chm dứt hiệu lực mã số thuế do lỗi của cơ quan thuế.”

- Căn cứ Quyết định số QĐTH/29543 ngày 07/12/2018 của Phòng Đăng ký kinh doanh quận Cầu Giấy - SKế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần DVTM và XNK Trung Thành.

Căn cứ các quy định và văn bản nêu trên thì:

Công ty Cổ phần DVTM và XNK Trung Thành không thuộc các trường hợp khôi phục mã số thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Công ty Cổ phần DVTM và XNK Trung Thành liên hệ với cơ quan Thuế quản lý để thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính trả lời để Công ty Cổ phần DVTM và XNK Trung Thành được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để báo cáo);
- Tổng cục Trưởng Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trư
ng Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện t
của Chính phủ;
- Phòng thư
ơng mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Website Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế TP Hà Nội, Chi cục Thuế quận Cầu Giấy;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

PHÓ
VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4613/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4613/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2019
Ngày hiệu lực11/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4613/TCT-KK 2019 việc khôi phục mã số thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4613/TCT-KK 2019 việc khôi phục mã số thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4613/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Phương
        Ngày ban hành11/11/2019
        Ngày hiệu lực11/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4613/TCT-KK 2019 việc khôi phục mã số thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4613/TCT-KK 2019 việc khôi phục mã số thuế

            • 11/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực